Scroll Top

Dávid Fekete – cyklus pěti přednášek

Cyklus přednášek Dávida Feketeho, člena skupiny křesťanského hnutí Kerak v Maďarsku, vycházející z ideálů Adventismu a Ellen Whiteové. Letní biblický tábor, Teplý vrch 2018.
Jde o silně motivující přednášky, které přinášejí oživující pohled na možnost bezhříšného života zde na Zemi a plného rozměru svobody, plynoucí z Ježíšovy dobrovolné oběti.
 

1. Kristova služba v nebi a náš život na zemi

 

2. Tvárnosť pobožnosti a pravá viera

 

3. Nebezpečenstvo poblúdenia Božieho ľudu

 

4. Tajomstvo bezhriešneho života

 

5. Svadobná hostina a biele rúcho

Leave a comment