Scroll Top

Daniel Duda – Jak porozumět příběhu Bible

Cyklus přednášek Jak porozumět příběhu Bible, během nějž Daniel Duda představil příběh Bible jako postup událostí, ve kterém je příběh člověka součástí velkého Božího příběhu. Biblický týden Českého sdružení CASD, 2009.

Dr. Daniel Duda je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii. V současné době zastává také funkci vedoucího oddělení výchovy při Transevropské divizi CASD.

 

Jak porozumět příběhu Bible – část 1.

Jak porozumět příběhu Bible – část 2.
Jak porozumět příběhu Bible – část 3.
Jak porozumět příběhu Bible – část 4.
Jak porozumět příběhu Bible – část 5.
Jak porozumět příběhu Bible – část 6.
Jak porozumět příběhu Bible – část 7.
Jak porozumět příběhu Bible – část 8.
Jak porozumět příběhu Bible – část 9.
Jak porozumět příběhu Bible – část 10.
Jak porozumět příběhu Bible – část 11.
Jak porozumět příběhu Bible – část 12.
Jak porozumět příběhu Bible – část 13.
Jak porozumět příběhu Bible – část 14.
Jak porozumět příběhu Bible – část 15.
Jak porozumět příběhu Bible – část 16.
Jak porozumět příběhu Bible – část 17.
Jak porozumět příběhu Bible – část 18.

Leave a comment