Scroll Top

Knížky

Odborná i beletristická literatura světových křesťanských i nekřesťanských autorů o seberozvoji, vztahu člověka s člověkem, o Božím charakteru a vztahu s Ním, o významu křesťaství a dalších zajímavých tématech.

Některé z knich jsou natolik nabité myšlenkami, že je lze po kapitolách číst na mládežích a následně o nich diskutovat. Jiné se zase hodí jako prostředek k lepšímu pochopení sebe a Boha a jako doplňková četba k Bibli.

Máte-li oblíbenou nějakou knížku, kterou jste zde nenašli a o které si myslíte, že by mohla být inspirací mládežníkům, či vedoucím mládeže , pošlete prosím návrh na adresu ada.solar@seznam.cz, abychom ji sem mohli přidat.

Všechny texty a obrázky jsou čerpánky z webu Databáze knih.

Benjamin Solomon Carson, M.D., narozený 1951, je americký neurochirurg, ředitel a primář dětské neurochirurgie na klinice Johna Hopkise v Baltimoru. Získal prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní ocenění v USA od prezidenta George W. Bushe v roce 2008. Je absolventem Yalské a Michiganské univerzity a v roce 1987 jako první lékař na světě úspěšně oddělil siamská dvojčata spojená temenem hlavy. Ben Carson se ovšem úspěšným nenarodil. Žil s matkou a bratrem ve vážných finančních potížích, ve škole měl velice špatné známky, trpěl nízkým sebevědomím a rostl u něj silný sklon k agresivitě. Nebýt jeho upřímně věřící matky, která ve svých synech velmi podporovala vědomí vlastní hodnoty a vedla je pevně k tomu, aby se snažili využít všech možností naplno, možná by Ben Carson skončil v zapomnění černošských ghett. Díky matčině odhodlání našel Ben velice brzo útočiště u Boha a jeho víra ho provázela po celou dobu vysokoškolského studia i jeho profesního života. Svými knihami se Ben snaží motivovat mladé lidi k pýli a snaze, ukazuje na svém příběhu, že nezáleží na výchozích okolnostech našich životů, protože pro Pána Boha není nic nemožné, pokud nepropadneme skepsy a depresi a věnujeme každou molekulu svého bytí k učení se nových věcí v jakékoliv dostupné oblasti.

 

Směřovat výš

Kniha o rozvoji osobního potenciálu. Lze-li někoho označit za opravdu úspěšného člověka, pak je jím bezpochyby Ben Carson, renomovaný neurochirurg Hopkinsovy kliniky, který se na vrchol své kariéry vyšplhal z údolí černošského ghetta a prostředí neúplné rodiny. V této knize radí, jak směřovat stále výš v oblasti vztahové i profesionální.

 

 

 

Širší souvislosti

Aneb co je v životě opravdu důležité. Lékař Ben Carson proslul jako tvůrce několika převratných chirurgických postupů. Stejně tak je známý jako soucitný člověk angažovaný ve společnosti, který se snaží pozitivně ovlivnit život dětí z chudinských čtvrtí měst. Co jej k tomu vede? Porozumění širším souvislostem, vize něčeho, za co opravdu stojí žít. V této knize přibližuje čtenářům svou životní filozofii, díky které překonal počáteční neúspěchy a stal se věhlasným a vyhledávaným odborníkem. Nedává jen rady, jak dosáhnout v životě úspěchu, ale dovádí čtenáře k nalezení motivace potřebné k novému životnímu nasměrování.

 

Zlaté ruce

Příběh Bena Carsona. Kniha Zlaté ruce líčí životní osudy kluka, který má spoustu snů, ale ještě víc problémů – se školou a spolužáky, se svým okolím, sám se sebou. Zároveň je to ale i příběh muže, jež se vypracoval z outsidera na přednostu neurochirurgie Fakultní nemocnice Univerzity Johna Hopkinse. Autor v knize vypráví o svém dětství, studiu, ale z části popisuje i prostředí věhlasné kliniky, kde v tichu operačních sálů ožívají mnohdy ztracené naděje.

Henry Cloud (narozený 1956, Vicksburg, Mississippi) je klinický psycholog s bohatými zkušenostmi v soukromé praxi.

Dr. John Townsend (Wilson, Severní Karolína) je vedoucí trenér, organizační poradce, psycholog a autor bestselerů.

 

Hranice

Kdy říct ano a kdy ne? Hranice v různých oblastech našich životů vymezují, kdo se k nám smí přiblížit, pomáhají nám rozhodnout, komu a čemu řekneme ano, či ne, určují vztah k nám samým. Hranice je rozhodnutí, kterým definujeme věci a okolnosti, za které jsme zodpovědní. Definuje, kdo jsme a kdo nejsme. Kniha přináší biblický pohled na hranice: co jsou to hranice, co chrání, jak se vytváření, jak jsou narušované, jak je obnovit a jak jich využívat. Pomůže stanovit, či napravit hranice ve vztahu k našim blízkým, k rodině, partnerovy, dětem, v práci, ale také k sobě samým a k Bohu.

 

Lawrence J. Crabb (Ph.D., z University of Illinois) je křesťanský poradce, spisovatel, učitel Bible a mluvčí semináře. Působí jako duchovní ředitel Americké asociace křesťanských poradců a od roku 1996 je uznávaným rezidentem Colorado Christian University.
Během postgraduálního studia zažil období hluboké skeps
e, ze které ho vyvedly zpět k víře Francis Schaeffer a C.S. Lewis. Jeho obnovená duchovní vášeň ho přesvědčila, že křesťanství sehrálo roli v klinické psychologii.
Na počátku 80. let založil Institut biblického poradenství na fakultě Grace Theological Seminary (1982–1989). Crabb byl profesorem
na mnoha teologických a psychologických fakultách a katedrách a otevřel si soukromou psychologickou praxi.
Crabb a jeho manželka Rachael žijí v oblasti Denveru v Coloradu. Mají dva syny, kteří jsou oba ženatí.

 

Adamovo mlčení

Na osobním příběhu tří naprosto odlišných mužů (vedle Larryho Crabba přispěli ke knize ještě Al Andrews a Don Hudson) ilustruje autor skutečnost, jak velice bolestivé je dozrát ve skutečného muže a otce. Kniha povzbuzuje muže k tomu, aby se nebáli přijmout zodpovědnost za své jednání a vstupovali do smělých rozhodnutí.

 

 

Manželství je vztah

Když se v dnešní době snažíme řešit manželské krize, často nám chybí hlubší porozumění tomu, co je podstatou manželského vztahu. Autor popisuje vztah mezi mužem a ženou, kteří vytvářejí jednotu na všech úrovních lidské osobnosti – duchovní, duševní i tělesné. Kniha se může stát skutečnou pomocí pro ty, kteří touží po hodnotném manželském vztahu.

 

 

Modlitba

Stejně jako miliony dalších křesťanů považoval Dr. Larry Crabb svůj modlitební život za chabý – „jednotvárný, intenzivní pouze v obdobích krize, občas smysluplný a vášnivý, ale většinou mdle rutinní“. Ale pro každého, kdo by se chtěl modlit a na modlitbě mu velice záleží, avšak je svým modlitebním životem již otrávený a neví, kde hledat pomoc, představuje tato průkopnická kniha velikou naději na změnu. Začalo se dít něco nového, skutečného a hlubokého, říká Larry Crabb. Nastalo to poté, kdy začal praktikovat čtyři kroky toho, co nazývá modlitba k Otci – revoluční přístup k rozhovoru s Bohem a radosti z Boha. Tím, že nám autor popisuje svou cestu i to, jak se učil chápat tajemství modlitby, nás vede k tomu, abychom viděli sebe a Boha v úplně jiném světle…, které změní způsob, jak s Bohem mluvíme a jak mu nasloucháme.

 

Přibližte se k Bohu…

Existují dva základní přístupy k životu – dvě cesty. Jeden s sebou přináší tlak, druhý poskytuje svobodu. Na Staré cestě života, jak ji popisuje autor úspěšných knih, psycholog a duchovní vedoucí Larry Crabb, „jste se rozhodli, že můžete dosáhnout toho, po čem v životě nejvíc toužíte, a děláte vše proto, abyste toho dosáhli“. Naproti tomu na Nové cestě života „jste poznali, že toho po čem nejvíc toužíte, vlastními silami dosáhnout nemůžete. Rozhodli jste se tedy důvěřovat Bohu, že vás uspokojí on sám. Chcete Boha. Nespokojíte se s ničím menším – ani s jeho požehnáními ne“. Stará cesta – způsob, jakým si většina křesťanů definuje život a hledá naplnění – je od základů špatná a škodlivá. Vyčerpává nás, svazuje nás a zanechává v nás pocit, že Bůh je daleko. Nová cesta však přináší opravdovou svobodu a občerstvení, protože nám umožňuje osobně se přibližovat Bohu. Nechme si od Larryho Crabba otevřít oči, mysl i srdce pro Novou cestu života, abychom mohli začít prožívat skutečnou svobodu v Ježíši Kristu.

 

Rozbité sny

V každé generaci je jen hrstka lidí, kteří věří, že poznání Boha váží víc než jakékoli jiné požehnání. A zdá se, že ti, kdo tomu opravdu věří, na to přišli jen prostřednictvím utrpení. Než se objeví radost, musí být štěstí násilím odňato. Jinak nedoceníme ty sny, jejichž naplnění vede ke skutečné radosti. Je tragické, proplouvají-li křesťané životem, aniž jim dojde, že jejich štěstí sa v ničem neliší od štěstí nevěřících, jimž se zrovna daří dobře. Obávám se, že milionům křesťanů to nedochází, a tak dál pijí ředěný mošt, ačkoli by mohli pít vynikající víno. Nejsem si však jistý, zda na to lze přijít jinak než tím, že projdeme bolestí rozbitých snů.
Naše sny sa nehroutí pouhou náhodou. Rozbíté sny jsou součástí většího obrazu, jendou z mnoha kapitol delšího příběhu. A Duch svatý používa bolest rozbitých snů k tomu, aby nám pomohl odhalit naši touhu po Bohu, a vede nás, abychom začali snít náš největší se

 

Skutečná změna je možná, jestliže začneš uvnitř

Autor hledá cesty k pravdivému křesťanskému životu, při kterém se nemusíme přetvařovat, ale uprostřed reality, ve které žijeme, můžeme čerpat z jediného skutečného zdroje naplnění, kterým je Kristus.

 

 

 

 

Umění přiblížit se

Publikace přináší nový pohled na psychologickou poradenskou službu, která se více zaměřuje na uzdravující vztahy v podpůrných komunitách než na jednotlivé poradce. Publikace může posloužit v komunitách, zejména těch, které jsou zaměřeny na poradenskou službu a pastoraci.

 

Karel Čapek byl český prozaik, dramatik, novinář a překladatel první poloviny 20. století. Studoval postupně na třech filozofických fakultách v Praze, Berlíně a Paříži. V Praze nakonec obhájil doktorát a zůstal v ní se svým bratrem Josefem.
Pracoval jako radaktor plátků Národ, Národní listy, Lidové noviny, nebo týdeníku Nebojsa. Působil také jako soukromý učitel syna hraběte Lažanského, dramaturg Vinohradského divadla, zastával funkce v různých kulturních a literárních výborech a komisích a byl členem pražského Pen klubu (odmítl předsednictví světové federace Penklubů, na které ho navrh H. G. Wells). Pravidelně se vídal s prezidentem Masarykem, navštívil i E. Beneše.
V době hrozící nacistické okupace byl jedním z hlavních motorů odporu, kdy využil veškeré své možnosti a kontakty pro vyburcování národa a světa při snaze o zachování svobody.
Čapkovo rozsáhlé dílo bývá děleno na dvě části. V první, zabývající se vnitřním životem člověka jako jedince, se Čapek pokouší zkoumat možnosti i hranice lidského poznání. Druhá, utopická část, je kritikou společenských problémů moderní společnosti, zároveň je zde často vyjadřována obava ze zneužití techniky proti člověku a v dílech je i patrná obava z nastupujícího fašismu. Pro tato díla bývá občas K. Čapek považován za předchůdce sci-fi.

 

Bílá nemoc

Popudem k napsání tohoto dramatu z r. 1937 byl podle autorových slov „konflikt ideálů demokracie s ideály neomezených a ctižádostivých diktatur“. Jistou zemi napadla epidemie bílé nemoci. Lékař Galén proti ní vynalezl účinný lék. Lék vydá jen tehdy, když se vlády zaváží, že již nikdy nebudou válčit. Hlava státu, v němž bílá nemoc vypukla – výbojný maršál – chce dobývat svět a před ničím se nezastavuje. Bílou nemocí je napaden hlavní zbrojař země baron Krüg. Galén jej odmítá léčit, dokud nebudou splněny jeho podmínky…

 

R.U.R

ROSSUM´S UNIVERSAL ROBOTS.
Čapkovo utopistické drama, v němž se světu poprvé představilo slovo robot. Vypráví o továrně, v níž vznikají roboti, kteří pracují za lidi a umožňují tak vzniku jakéhosi „ráje“. Jenomže nic netrvá věčně a i roboti můžou začít myslet na sebe.

 

 

 

 

Továrna na absolutno

První Čapkův utopický román o vynálezu stroje na využití energie, jenž však z hmoty kromě ostatní energie uvolňuje i „absolutno“- boha a způsobí tím převraty v citech a myšlení lidí i národů. Kladem díla zůstává jeho kritika: kritika nacionalismu, klerikalismu a společenského systému, na jehož pozicích autor stál.
Ilustroval Josef Čapek, obálka František Gross.

 

 

 

Válka s mloky

Karel Čapek svůj světově proslulý román Válka s mloky napsal v roce 1935. Díky své schopnosti citlivě reagovat na dění ve společnosti a ve světě, si zřetelně uvědomoval nebezpečí nastupujícího fašismu a jeho destruktivní ideologie. Přestože Karel Čapek před Adolfem Hitlerem a jeho vzrůstající moci neustále varoval a burcoval, jeho slovům málokdo věřil.
Knihu Válka s mloky lze považovat za literární vyjádření autových obav a strachu z reálné hrozby další světové války. Jak dneska víme, jeho obavy se naplnily a fašisté v čele s diktátorem Hitlerem, které Čapek ve svém díle vyobrazil jako mloky, rozpoutali celosvětový válečný konflikt, který přinesl smrt, utrpení a zkázu milionům lidí.
Autentičnosti románu napomáhá autorova schopnost měnit styl psaní, fiktivní novinová část, či použití neexistujících jazyků.
Ačkoliv má Válka s mloky některé atributy sci-fi žánru, stal se tento román mementem varujícím před hrozbou lidské lhostejnosti, fanatismu a touhy po moci.

 

Věc Makropulos

Komedie o třech dějstvích uvedená poprvé v roce 1922 na scéně Vinohradského divadla, kde byl Karel Čapek dramaturgem. Podnětem k jejímu vzniku byla teorie profesora Mečnikova, že stárnutí je autointoxikace organismu. Dlouhověkost líčí, slovy autora, jako „stav velmi málo ideální a dokonce velmi málo žádaný“.

 

 

Radek Daniel byl mladý autor několika knih, překladatel a redaktor křesťanského nakladatelství Advent Orion v Praze. Po dlouhá léta vytvářel jako odpovědný redaktor encyklopedie a knihy se zdravotní tématikou, jako člověk obdarovaný citem pro působivé vyjadřování překládal pro české čtenáře knihy z angličtiny, sám napsal několik úspěšných knih pro děti a jeho význačným autorským počinem bylo knižní převyprávění příběhu Ježíše Krista pro mladé lidi s názvem Přišel, zemřel, zvítězil.
V posledních dnech svého života připravoval pravidelnou publikaci Jitřenka s duchovními zamyšleními na každý den, psal knihu pro děti a pracoval na převyprávění Ježíšových podobenství pro mladé lidi. Zemřel nečekaně roku 2011 ve věku 39 let.

 

Přišel, zemřel, zvítězil

Kniha Přišel, zemřel, zvítězil vypráví příběh Ježíše z Nazareta, postavy, která více než dva tisíce let vyvolává v lidech rozporuplné reakce. Jedni ho milují, jsou pro něj ochotni vzdát se všeho, třeba i vlastního života, jiní nevědí, co si o něm mají myslet, a další jím opovrhují, nechápou jej a obrací se k němu zády. Kdo to jen byl? Jaký měl jeho život smysl? Má vůbec cenu se o něj ještě dnes, na začátku jednadacátého století, zajímat?
Chcete-li se s tímto výjimečným člověkem seznámit, vydejte se s námi po jeho stopách. Vstupte do jeho příběhu a setkejte se s ním tváří v tvář. Budete-li přitom mít srdce otevřené, určitě vás toto setkání hluboce zasáhne.

John Eldredge je autor spirituální literatury, terapeut a ředitel společenství pro duchovní poradenství Ransomed Heart Ministries v americkém Coloradu.
Stasi Eldredgeová se na práci svého muže podílí jako spoluautorka některých knih a vedoucí ženských programů v Ransomed Heart Ministries.

 

Cestou touhy

Proč nás znepokojuje představa věčného života v nebi? Pokud jsme skutečně naživu, nikdy nás neopustí touhy a sny. V srdci každého z nás dříme tajemství. Mnohdy si ho ani nepovšimneme, zřídkakdy se nám daří vyjádřit ho slovy, a přece nás provází každým dnem našeho života. Většinou zůstává skryto někde v hlubinách našeho já. Je to touha po životě, jak měl původně vypadat. Což jste tento život po všechny své dny nehledali? To hledání si nemusíte vždy uvědomovat. Jsou chvíle, kdy se zdá, že už jste to vzdali. Ale touha volající po životě, jak si ho představujeme, se k nám vrací stále znova. Ano, většinou nám uniká. Zdá se, že přichází a mizí, jak se jí zachce. Uplyne doba, než se zase vynoří. A ač se zdá, že nás jen škádlí, ač nám někdy působí bolesti, když se vrátí, víme velmi dobře, že má nezměrnou hodnotu. Kdybychom tu touhu dokázali znovu nalézt, vydolovat ji odkudsi zespodu, pod tím vším, co nás rozptyluje, kdybychom ji mohli obejmout jako svůj největší poklad, objevili bychom tajemství své existence.

 

Nádherný psanec

Podnázev: Setkání s hravou, rozvratnou a výstřední osobností Ježíše.
Číst evangelium, aniž bychom znali Ježíšovu osobnost, je jako sledovat televizi s vypnutým zvukem. Ve výsledku vidíme jakousi dvourozměrnou osobu, která dělá podivné, nevyzpytatelné věci.
John Eldredge v knize Nádherný psanec odstraňuje náboženský lak, aby čtenáři pomohl objevit ohromující nový pohled na Ježíšovo lidství. Ježíš byl obviňován z toho, že porušoval Zákon, že se držel špatné společnosti a že hodně pil. Dokonce i z toho, že je samotný ďábel. Byl tak přesvědčivý a nebezpečný, že ho museli zabít. Ale jiní ho vášnivě milovali. Měl smysl pro humor. Jeho velkorysost byla přímo skandální. Nepřátelé se třásli před jeho hněvem. Jeho slova mnohé pobuřovala.. Rozhodně to nebyl Ježíš, jakého známe z vitráží s barevnými sklíčky.
Autor svým půvabným a čtivým literárním stylem vymaňuje Ježíše z typických stereotypů, stejně jako osvobodil skutečnou mužnost ve své knize Pozor, srdce muže.
John Eldredge opět ukazuje čtenářům, jak mohou denně ve svém životě zakoušet Ježíše. Tato kniha zcela jistě oživí vaše bohoslužby a prohloubí váš intimní vztah s Ježíšem.

Viktor Emil Frankl se narodil 1905 ve Vídni, matka pocházela ze starého pražského židovského rodu z Čech, otec z Pohořelic na jižní Moravě. Již během studia na gymnáziu se Frankl intenzivně zajímal o psychologii, což vyústilo v jeho rozhodnutí stát se psychiatrem. Po studiu medicíny pracoval v několika vídeňských nemocnicích.
V březnu 1938 obsadila hitlerovská vojska Rakousko, Frankl přijal místo v Rothschildské nemocnici, což napomohlo oddálit jeho deportaci, ale i deportaci jeho rodiny až do roku 1942.
Koncem listopadu 1941 mu americký konzulát nabídl výjezdní vízum, na které několik let čekal, které se ale nevztahovalo na členy jeho rodiny, kterým již hrozila deportace. Během přemítání o této nabídce se šel projít a očekával „pokyn shůry“. Když se vrátil z procházky domů, uviděl na stole kousek mramoru. Úlomek, jež otec přinesl, byl kouskem z desek desatera z největší vídeňské synagogy, kterou nacisté zničili. Bylo na něm hebrejské písmeno vztahující se pouze k čtvrtému přikázání: “Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě*.” Frankl si uvědomil, že by nemohl opustit svou rodinu, a nechal výjezdní vízkum propadnout. O devět měsíců později, v září, je zatčen a s manželkou a celou svou rodinou deportován do Terezína. Když byl Frankl povolán k transportu do Osvětimi, jeho žena se tajně přihlásila do stejného transportu jako on, ačkoliv jako pracovnice v továrně na munici mohla být transportu uchráněna. Po příjezdu do Osvětimi, poslal Dr. Mengele při selekci Frankla doleva, ale protože Frankl před sebou neviděl nikoho známého přešel za Mengelovými zády doprava ke svým kolegům. V té době nevěděl, že si tím vlastně zachránil život, protože jít doleva znamenalo jít do plynové komory. Frankl byl přesunut do dalších táborů Kaufering III. a Türkheim, kde onemocněl na skvrnitý tyfus. V dubnu byl tábor osvobozen americkými oddíly a Frankl se vrací do Vídně, kde se dovídá o smrti své ženy. Tilly byla z Osvětimi dále transportována do Bergen-Belsenu, kde zahynula až po osvobození anglickými oddíly. Franklův otec zemřel vyhladověním v Terezíně, jeho matka a bratr v Osvětimi. V těžký chvílích po návratu mu pomáhali přátelé a práce, diktoval třetí a definitivní znění své knihy „Ärztliche Seelsorge“ a v pouhých devíti dnech knihu „Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager“, kterou vydal nejprve anonymně, a která vzápětí vyšla pod názvem „… trotzdem Ja zum Leben sagen“.
Po válce začalo pro Frankla nové tvůrčí období. Napsal většinu svých knih, ve kterých položil základy svého životního díla, které už později víceméně jen rozšiřoval. Od konce padesátých let začíná intenzivní přednáškovou činnost (od té doby byl pozván na 209 zahraničních univerzit) a stává se známým ve Spojených státech.
Frankl byl vášnivým horolezcem až do věku osmdesáti let, měl odznak horského průvodce „Alpského spolku Dunajských zemí“ (Alpenverein Donauland). Tři obtížné výstupy v rakouských Alpách (na Rax a Peilstein) jsou po něm pojmenovány. V roce 1975 se začal učit létat a obdržel pilotní licenci.
V červenci 1947 uzavřel druhé manželství s ošetřovatelkou Eleonorou Katharinou Schwindtovou, se kterou se dožil zlaté svatby.

 

A přesto říci životu ano

Svazek A přesto říci životu ano spojuje dva texty zakladatele logoterapie, psychiatra s českými kořeny Viktora Emanuela Frankla (1905–1997). V díle ,,Psycholog prožívá koncentrační tábor“, jež vzniklo během necelých dvou prosincových týdnů roku 1945, popisuje to, jakými fázemi odlidštění museli vězni procházet. Mnohým z nich tato strašná zkušenost přesto otevřela cestu k porozumění smyslu vlastního života. Hra Synchronizace v Březince z roku 1948, napsaná velmi působivým skicovitým způsobem, je myšlenkovým i literárně dramatickým experimentem. Propojují se v něm Franklovy bezprostřední osobní zážitky z tábora smrti s pomyslnou reflexí a dialogem tří filozofů, kteří mu byli blízcí – Sokrata, Spinozy a Kanta. Podle Frankla zůstává v člověku i v značně extrémní situaci prostor svobody a odpovědnosti, kterého se nesmíme za žádnou cenu vzdát: „Nic nemůže udolat člověka, který si vědomě přeje mít životní cíl.“

Americký filosof a psycholog německého původu. Významný představitel západního marxismu a analytik freudovského učení. Vystudoval univerzitu v Heidelbergu (1922). Z nacistického Německa v roce 1933 emigroval do Spojených států, kde přednášel na několika univerzitách. Roku 1951 byl jmenován profesorem na univerzitě v hlavním městě Mexika. Filosofickým základem jeho úvah je výklad ontologických kategorií vlastnění a bytí z perspektivy průmyslového světa, zkoumal vztahy mezi společností a psychologií. Jeden ze zakladatelů neopsychoanalýzy. Jeho sociální filosofie je pokusem o humanistickou etiku chápanou jako protiklad autoritativní etiky i pouze subjektivní etiky.

 

Anatomie lidské destruktivity

V jedné ze svých nejslavnějších knih vysvětluje Fromm vlastní pojetí destruktivity a různých forem agrese a poukazuje na podmínky vzniku takového chování.

 

 

 

 

Člověk a psychoanalýza

Kniha významného amerického psychologa a sociologa německého původu, žáka Sigmunda Freuda, se zabývá psychoanalýzou. Je v mnohém ohledu pokračováním knihy Strach ze svobody, ve které se Fromm pokusil analyzovat únik moderního člověka před sebou samým a před svobodou. Jako psychoanalytik se překvapivě podrobně věnuje problémům etiky. Fromm se zabývá především postavením člověka a jeho odcizením v současném industriálním světě.
Erich Fromm, americký filosof německého původu, je považován za jednoho z největších myslitelů naší doby. Ve svém rozsáhlém vědeckém díle se zabývá nejvlastnějšími problémy člověka, jeho štěstím a skutečnými hodnotami života, které lidem často unikají a mizí pod nánosem nepodstatných a falešných tužeb. „Hodnotové soudy, ke kterým dospíváme, determinují naše činy a na jejich platnosti spočívá naše mentální zdraví a štěstí,“ píše Fromm o funkci etiky a morálky v lidské psychice ve své knize Man for Himself; podrobně v ní zkoumá zmatky moderního člověka, jenž se stává bezmocnou obětí sil působících mimo něj, neboť postrádá zásady, jimiž by se ve svém životě měl řídit. Toto Frommovo vynikající dílo se vyznačuje širokým interdisciplinárním záběrem a jednoznačně z něho vyplývá, že psychologii nelze odlučovat od problémů filosofie a etiky a že také lidské přirozenosti nelze porozumět bez pochopení skutečných hodnot a morálních konfliktů člověka. A právě o tuto svoji přirozenost by se měl člověk opírat spíše než o pomíjivé jevy nebo tradice. Jestliže chce člověk poznat pravé hodnoty, musí poznat sám sebe a uplatňovat své vrozené a přirozené schopnosti – – to je myšlenková nabídka Frommovy knihy, kterou může s užitkem číst i zainteresovaný laik.

 

Mít, nebo být

Frommova nemilosrdná kritika excesů tržního hospodářství, projevujících se především v převažující orientaci na mít – od majetku a moci až po druhého člověka, který nás zajímá jen potud, pokud od něho můžeme získat jmění, slávu či sexuální rozkoš. Za tuto dravou hrabivost a lačnost však lidé draze platí – úzkostí a stresy, morální a psychickou degradací, neboť člověk už není to, co je, ale co má, a jelikož nemůže mít všechno, nemůže také být úplně šťastný. Vždycky se totiž najde něco, co mu chybí, co nemá.
Jak tedy dospět k ekonomické prosperitě a přitom se vyhnout tomu, aby se naše společnost stala společností lidí notoricky nešťastných, osamělých, deprimovaných, destruktivních, závislých, závistivých a bezohledných? Jedinou možností je podle Fromma radikální změna charakterové orientace člověka z mít na být – ze štvance chtivosti se stát člověkem orientovaným na rozvoj svých bytostných tvůrčích sil, který se řídí svým svědomím a osobní zodpovědností k sobě samému i k svým bližním.

 

Strach ze svobody

Knihu autor napsal po osmi letech exilového pobytu ve Spojených státech, kam musel utéci před Hitlerovým fašismem. Vzhledem k tomu, že lidem z demokratických společností se navzdory faktům zdálo neuvěřitelné, že by nacistickou ideologii i praxi aktivně podporovaly široké vrstvy německého národa, považoval Erich Fromm za nutné vysvětlit psychologické kořeny tohoto úděsného jevu…
Kniha, která vyšla prvně v roce 1941, je především Frommovou snahou vysvětlit nástup a pevné pozice nacismu v Německu, ze kterého Žid Fromm pocházel. Vzhledem k časnému vydání (1941) kniha nemůže reflektovat ani koncentrační tábory a konečné řešení, ani poválečnou zkušenost například se stalinským kultem osobnosti. Ovšem ani tyto okolnosti by závěry knihy, která nachází odpovědi ve společenských změnách, ke kterým došlo v minulých staletích, nijak neovlivnily.

 

Umění být

V letech 1974–1976, kdy zestárlý Fromm pracoval na díle Mít, nebo být, napsal mnohem více kapitol, než kolik jich bylo skutečně užito v knize, jež poprvé vyšla v roce 1976. Některé z nich obsahuje právě tento svazek. Pojednávají o „cestě k bytí“, jež může člověka naučit „umění být“. K němu ho dovedou láska, rozum a tvůrčí aktivita, které – na rozdíl od majetkových předmětů, jež se užíváním spotřebovávají – sdílením a užíváním rostou a znásobují se. Fromm rovněž varuje před představou, že osvícení můžeme dosáhnout bez úsilí, a před vírou, že život lze žít bez bolesti. Jeho cesta k sebeuvědomění a blahu je založena na psychoanalýze a meditaci.
V umění být – v umění fungovat jako plná osobnost – lze vidět nejvyšší cíl života. Ten se nám podaří, když se obrátíme od narcistické sebevztaženosti, egoismu a vlastnické orientace k psychologickému a duchovnímu štěstí – k orientaci na bytí.

 

Umění milovat

Kniha o lásce – bratrské, mateřské, erotické, o sebelásce, o lásce mezi rodiči a dětmi, o lásce k Bohu…
Z úvodu E. Fromma: „…najít uspokojení v individuální lásce je nemožné bez schopnosti milovat svého bližního, bez skutečné pokory, odvahy, víry a kázně.“

 

 

 

Umění naslouchat

Navzdory svým plánům za svého života Erich Fromm o psychoanalytické terapii skoro nic nepublikoval. Jak však píše jeho žák Rainer Funk, každý, kdo byl Frommem analyzován, pocítil jeho „neúprosnost hledače pravdy a kritického průvodce, ale také mimořádnou schopnost vcítění, blízkost a bezprostřednost ve vztahu k druhým“. V souladu s tím, že Fromm nezaložil novou terapeutickou školu, jeho stati na téma psychoanalýzy neinformují o žádných technikách. Zde předkládané texty, jež uspořádal právě Rainer Funk, spíše informují o Frommově vztahu s duševně trpícími lidmi naší doby a o jeho schopnosti individuálního vnímání základních problémů člověka. Analytik se v jeho pojetí učí vycházet především sám se sebou a je sám sobě nejbližším pacientem, takže pacient se v určitém smyslu stává jeho analytikem. Soubor zde předkládaných textů je přepisem nahrávek Frommových přednášek a rozhovorů, které tak mají povahu mluveného slova a důležitým způsobem charakterizují Ericha Fromma jakožto člověka.

Kdyby zvířata mohla mluvit

Kdyby zvířata mohla mluvit lidskou řečí a na úrovni našeho vědeckého poznání podat zprávu o svém způsobu života, o svých speciálních stavebních konstrukcích a o četných podrobnostech svého individuálního konstrukčního plánu, bylo by to všechno jedinečnou chválou Stvořitele. Pojďme si je poslechnout…

Gary Chapman je americkým pastorem, řečníkem a spisovatelem. Pořádá mezinárodní semináře o manželství, rodině a vztazích. Na toto téma promluvil i na půdě NATO, přednášel vojenským složkám několika členských států. Se svou ženou Karolyn mají dvě dospělé děti a dvě vnoučata.

Vystudoval antropologii na Wheaton College a Wake Forest University a absolvoval také Moody Bible Institute a Southwestern Baptist Theological Seminary. Od roku 1971 působí jako jeden z pastorů v Calvary Baptist Church ve městě Winston-Salem v Severní Karolíně, kde má na starosti především spirituální vyučování a péči o rodinu. Je mezinárodně uznáván jako biblický učitel a odborník na vztahy.

 

Pět jazyků lásky

Naučte se hovořit jazykem lásky toho druhého / Manželský poradce přináší zcela nový pohled na manželské soužití: chcete-li prožít harmonický vztah, pak se potřebujete naučit hovořit jazykem lásky svého partnera. Práce přibližuje a na konkrétních manželských párech a jejich problémech ilustruje následující základní jazyky lásky: slova ujištění, pozornost, přijímání daru, skutky služby a fyzický kontakt. Kniha je ideálním dárkem pro všechny snoubence a manžele.

 

Pět jazyků omluvy

Omluvit se je dobré. Správně se omluvit je lepší. Kdyby byl svět dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali. Protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme.
Pokud se stane křivda a vztah je narušen, cosi v nás volá po smíření. Touha po smíření je někdy mocnější než touha po spravedlnosti. Čím je vztah důvěrnější, tím je touha po smíření hlubší. Pokud manžel zachází hrubě se svou manželkou, cítí se právem zraněná a hněvá se. Na jedné straně touží po spravedlnosti, ale na druhé straně touží i po milosti. Chce sice, aby manžel za své provinění zaplatil, chce ale také, aby se spolu smířili. Smíření je možné, pokud se manžel upřímně omluví. Pokud se neomluví, smysl pro morálku manželku tlačí, aby se domáhala spravedlnosti. V průběhu let jsem mnohokrát pozoroval rozvodová řízení, v nichž se soudce snažil rozhodnout, co je spravedlivé. Nejednou jsem měl pocit, že upřímná omluva mohla smutný průběh celého řízení změnit…
Skutečné odpuštění odstraňuje bariéru, kterou prohřešek vytvořil, a umožňuje, aby se po čase obnovila důvěra. Pokud byl vztah před prohřeškem vřelý a důvěrný, může se do něj vrátit láska. Pokud šlo o pouhou povrchní známost, může se díky dynamickému procesu odpuštění prohloubit. Pokud újmu způsobil někdo neznámý, třeba násilník či vrah, neexistuje vztah, který by mohl být obnoven. Pokud se vám takový člověk omluvil a vy jste mu odpustili, žijete oba dál své životy, přestože zločinec musí stále čelit soudnímu systému, platnému ve své kultuře, a vydá mu počet ze svého scestného jednání.

Anna Laura Koekkoek je slovenská autorka, absolventka FAMU a autorka románu s církevní tematikou. S rodinou žije v Nizozemsku.

Semínka

Hlavní postavou tohoto románu je 12letý Jasper, který žije s maminkou v malém bytě na předměstí. Všechen její čas jí bere starost o to, aby se uživili, a tak lásku a přijetí chlapec nachází u svého dědečka za městem. Jasper těžce hledá své místo mezi vrstevníky. Nerozumí tomu, proč od nich táta odešel a proč se cítí všemi odmítán. Dědeček s ním jemně rozplétá jeho i svou minulost. Vede jej k porozumění, že přestože jsme do určité míry ovlivněni svými předky a životními okolnostmi, je na nás, jak se k nim postavíme a kolik v sobě najdeme vnitřní síly, která nám pomůže neztratit víru a naději.

Příběh o rodinných vztazích a o zdánlivě nespravedlivých životních cestách je určen starším dětem.

Leman Kevin jo psycholog a publicista. Žije se svou rodinu v Arizoně.

 

Jak se naučit říkat NE

Jak vybudovat zdravou sebeúctu.
Težko říkáte lidem své NE? Pak právě pro Vás je určena tato kniha, která Vám pomůže získat zpět kontrolu nad Vašimi rozhodnutími, aniž byste se nechala manipulovat svým okolím. Publikace je určena především ženám, které jsou svým okolím často vmanipulovány do nepříjemných rozhodnutí.

 

 

Na matce záleží

Maminko,
– přejete si pro svého syna to nejlepší?
– doufáte, že bude v životě úspěšný?
– chtěla byste svému synovi lépe rozumět?
– stává se, že váš syn uvažuje natolik odlišně, že si nejste zcela jistá, jak na něj reagovat nebo jak mu odpovědět?
– stává se, že vás jeho „mužství“ občas vyvádí z míry, obtěžuje nebo ve vás vzbuzuje odpor?
– toužíte po tom, aby dokázal navazovat pevná a zdravá přátelství a aby měl dobrý vztah s vámi, až si založí vlastní domov?
– doufáte, že jednou budete mít snachu, která bude zároveň vaší přítelkyní?
– doufáte, že váš syn bude jednou dobrým otcem?
Jestliže právě o tomto sníte, pak je kniha Na matce záleží určena vám.
Za to vám ručí Kevin Leman.

 

Na otci záleží

Staňte se i vy otcem, jakého vaše dcera potřebuje!
V životě a obzvláště v rodičovství existuje jen málo záruk, ale je tu jedna, kterou by měl znát každý otec: vy jste klíčem k budoucnosti vaší dcery! Mnohé studie prokazují, že otcové vybavují své dcery vlastnostmi, které jsou podstatné pro jejich úspěšný budoucí život. Otec, který aktivně vstupuje do života své dcery, ať už s ní žije ve společné domácnosti, či nikoli, podporuje úspěch své dcery při studiu, posiluje její psychické zdraví, učí ji soucítit s druhými lidmi a dokonce upevňuje i její vědomí jakožto ženy. Na otci záleží – probírá charakteristické znaky zdravého vztahu mezi otcem a dcerou. Dr. Kevin Leman využívá nejnovějších poznatků o správné výchově a s vtipem je prokládá dojemnými příběhy ze svého vlastního života jakožto otce. Autor načrtává architekturu vztahu mezi otcem a dcerou, včetně toho, že tato stavba musí být založena na důvěře. A důvěra souvisí s jistotou a důsledností. Leman říká: „Aby se dcera cítila bezpečně, otec zajistí tím, že bude důsledný a zásadový.“ Informace z knihy Na otci záleží vám dají novou naději. Dočtete se v ní, co v rodině Dr. Lemana a dalších otců fungovalo a co nikoli. Tato kniha vám bude praktickou pomocí při hledání způsobu, jak milovat svou dceru, jak jí pomoci, aby se stala zdravým a sebejistým dospělým, který bude milovat své bližní.

 

Sex začíná v kuchyni

Autor, manželský poradce a lektor, rozebírá: * proč se každé manželství čas od času dostává do potíží; * jakou roli hraje ve vašem manželství pořadí narození ve vašich původních rodinách; * že se vám sice nepodaří změnit druhého člověka, ale můžete celkem úspěšně pracovat na vlastní změně; * jak se vypořádat s hněvem a zklamáním; * proč se vyhnout nebezpečným a destruktivním vztahovým „manželským hrám“;* jak porozumět sexualitě a potřebám svého partnera. Publikace Sex začíná v kuchyni je čtivě napsanou knihou, která se s jemným humorem a přesto velice citlivě dotýká těch nejintimnějších zákoutí našich myšlenek.

 

Sourozenecká konstelace

Vaše sourozenecká konstelace, tedy skutečnost, že jste se narodili jako první, druzí či další nebo že jste vyrůstali jako jedináček, ovlivnila to, jakým člověkem jste se stali. K. Leman spojuje výsledky dlouholetého výzkumu se svou praxí poradenského psychologa a zkušenostmi z vlastní rodiny. Nepokouší se vysvětlit pořadím narození veškeré lidské jednání, přesto čtivou formou ukazuje, jaký vliv mají sourozenecké konstelace na osobnost človška, volbu partnera a povolání, na schopnost obstát v rodičovské roli a podobně. Velkou pozornost věnuje především rozdílným potřebám dětí v rodině a správným výchovným metodám, které berou ohled na postavení dítěte mezi ostatními sourozenci. Kniha je určena nejen rodičům, ale i těm čtenářům, kteří se snaží lépe porozumět sami sobě.

Clive Staples Lewis byl spisovatel, jeden z nejúspěšnějších autorů moderní britské historie. Je známý díky svému dílu z oblastí středověké literatury, křesťanské apologetiky, literární kritiky a beletrie. Byl blízkým přítelem J. R. R. Tolkiena. Jednou se dokonce spolu vsadili, kdo napíše dřív nějakou vícedílnou fantasy. C. S. Lewis vyhrál, a tak na světlo světa přišly Letopisy Narnie a Pán Prstenů. Oba autoři byli vůdčími postavami mezi profesory anglického jazyka na univerzitě v Oxfordu a neformální oxfordské literární skupiny zvané Inklings. Podle svých memoárů Zaskočen radostí byl Lewis po svém narození pokřtěn v irské anglikánské církvi, ale v době svého dospívání od víry odpadl. Pod vlivem Tolkiena a dalších přátel se ve věku kolem 30 let znovu obrátil ke křesťanství a stal se laikem anglikánské církve. Obrácení významně ovlivnilo jeho dílo a jeho rozhlasový pořad o křesťanství vysílaný za války vyvolal vlnu nadšení.
Lewis je považován za jednoho z nejvýznamnějších křesťanských laických apologetů 20. století a ve svém díle prokázal neuvěřitelný talent popisovat problematické otázky víry velice jednoduchým způsobem.

Lewisovy texty se vyznačují velikou duchovní hloubkou a jsou velmi inspirativní a motivující. V některých jeho dílech, jako například Letopisy Narnie, nebo Kosmická trilogie, jsou principy víry schované mezi řádky takovým způsobem, že je nezainteresovaný čtenář snadno přehlédne. Lewis se také v mnohých dílech, jako například Rady zkušenného ďábla, Poslední bitva, nebo Velký rozvod nebe a pekla, věnuje také problematice milosti a spasení.

 

Bůh na lavici obžalovaných

Starověký člověk přistupoval k Bohu (či dokonce k bohům) tak, jako obviněný předstupuje před soudce. Pro moderního člověka se role obrátily. On je soudcem; Bůh je na lavici obžalovaných. Je docela shovívavým soudcem; může-li Bůh rozumně zdůvodnit, že je Bohem, který dovoluje válku, chudobu a nemoci, je připraven tomu naslouchat. Soud může dokonce skončit tím, že Bůh je zproštěn viny. Důležité je však to, že člověk zastává roli soudce a Bůh se ocitl na lavici obžalovaných.
Sbírka vynikajících esejí, které jsou považovány za klasické dílo tohoto myslitele, spisovatele a apologety. Lewis, známý svými jemnými postřehy a téměř neuvěřitelnou schopností předvídat, nás provází takovými problémy jako například: vztah náboženství a vědy, svěcení žen na kněžky v anglikánské církvi, obhajoba zázraků v křesťanské zvěsti a celou řadou dalších teologických a společenských témat.

 

Čtyři lásky

Slovo láska má v různém kontextu rozdílné významy. Autor se zamýšlí nad čtyřmi podobami lásky: náklonností, přátelstvím, erótem a křesťanskou láskou. Jako nejdůležitější a ostatní formy prostupující vidí lásku, která se obětuje pro druhé.

 

 

 

 

Dokud nemáme tvář

Toto mistrovské dílo mnozí kritici označují za nejlepší román o lásce v celém 20. století.  C. S. Lewis postavil svou knihu na příběhu lásky řecké mytologie mezi Kupidem a Psyché a převyprávěl ho zcela novým způsobem z pohledu Orual, starší sestry Psyché. Ošklivá a zatrpklá Orual bezmezně svou sestru Psyché miluje a velmi ji zasáhne, když se jejich otec rozhodne Psyché obětovat bohu hory. Orual zmožená žalem se na horu vydá a velice ji překvapí, když najde Psyché uprostřed bažin a kapradí zcela spokojenou a šťastnou. Psyché je přesvědčena, že jsou na nádvoří nádherného paláce a snaží se svou sestru pohostit nejvybranějšími pokrmy a je velice smutná, že pro Orual jsou nabízená jídla pouze bahno a listí. Psyché vypráví Orual o Kupidovi a jeho zákazu, že se na něj nikdy nesmí podívat. Orual naléhá na sestru, aby tento zákaz porušila a Psyché se nakonec podvolí a za tuto zradu ji Kupid odvrhne. Sestry se už nesetkají.  Z Orual sa stáva mocná královna a velká válečnice. Neustále vzpomíná na svou sestru, o které se jí stále zdá, jak bloudí pouští a plní nesplnitelné úkoly. Z bolesti ztráty Psyché se Orual obklopuje svými válečníky a především velitem vojska, kterého drží neustále po svém boku a protože vidí jen svou bolest a ztrátu, neuvědomuje si, že její velitem má manželku a rodinu, kterou kvůli ní vůbec nevidí. Orual neustále čeká na odpověď bohů na to, že přesvědčila svou sestru ke zradě, ti ale až na sny mlčí. Až na konci života Orual pomalu prozřívá a pochopí, co sny znamenaly, kde je její sestra a co to znamenalo pro ni…

 

K jádru křesťanství

V době druhé světové války rozhlasová stanice BBC požádala C. S. Lewise, aby připravil sérii přednášek, které by vlily nový smysl do všech oblastí života dospělých lidí.
Kniha K jádru křesťanství, v níž jsou obsaženy všechny texty těchto pořadů, je považována za nejpopulárnější a nejpřístupnější dílo C. S. Lewise. Připomíná nám to, co je v životě skutečně důležité, a ukazuje cestu k radosti a spokojenosti.
Vydání k padesátému výročí vzniku tohoto titulu připomíná období, kdy C. S. Lewis v době války a nejistoty dokázal utěšit miliony lidí, ale jeho slova mají i dnes stejnou platnost a váhu jako tehdy…

 

Kosmická trilogie (KT)

KT1: Návštěvníci z Mlčící planety

Neobyčejné dobrodružství filologa Elwina Ransoma začíná ve chvíli, kdy tento anglický univerzitní profesor, jehož předobrazem prý byl autorův přítel J. R. R. Tolkien, vnikne při hledání noclehu do zahrady domu Na Vršku. Přijetí, jehož se mu dostane od dvou místních obyvatel, fyzika Westona a kariéristy Devina, není nijak vřelé, ale nakonec je pozván do domu. Tam ho ovšem jeho hostitelé nejprve omámí a posléze dokonce ranou do hlavy přivedou do bezvědomí…
Ransom přichází k sobě ve vesmírné lodi, jež se vzdaluje od Země k jakési planetě, již jeho únosci nazývají Malacandra. Začíná chápat, proč Weston a Devine tuto cestu podnikají – první z nich chce i za cenu vyvraždění mimozemské civilizace získat pro lidstvo další planetu a druhý se zřejmě na této planetě touží jen obohatit. Ransom se šťastnou náhodou dozvídá i to, jaká by měla být jeho role. Weston s Devinem ho chtějí předat domorodým tvorům, o nichž předpokládají, že jej rituálně obětují. Ransom ví, že má jedinou naději – a tak po příletu na planetu využije první příležitosti a prchá purpurovým lesem do zcela neznámého světa…
Při čtení prvního dílu Kosmické trilogie C. S. Lewise si brzy uvědomíme, že napínavý příběh odehrávající se v exotickém prostředí vzdálené planety je zároveň sugestivní zprávou o vnitřním vývoji hlavního hrdiny, jenž se musí konfrontovat s neznámou civilizací. Tato konfrontace je pro něj v duchovním smyslu nesmírně očistná – vychází z ní jako silná osobnost, která si pronikavě uvědomuje řadu fatálních selhání moderního světa.

KT2: Perelandra

I ve druhém dílu Kosmické trilogie se setkáváme s Elwinem Ransomem, filologem, jehož předobrazem byl údajně Lewisův přítel J. R. R. Tolkien, byť autor sám svůj inspirační zdroj zpochybnil. Ransom se tu vydává na tajemnou a nebezpečnou vesmírnou pouť k planetě Venuši, čili Perelandře, avšak na rozdíl od předchozí výpravy na Mars tentokrát cestuje zcela dobrovolně, když ho o to požádá ušlechtilý eldil Oyarsa. Boj dobra a zla v celé sluneční soustavě totiž vrcholí a hrozí nebezpečí, že se Černý archon, jenž odpradávna svírá v děsivém objetí planetu Zemi, pokusí neznámým způsobem zaútočit i na Perelandru. Odhodlaný Ransom ovšem nemá nejmenší představu, jak případnému ataku bude moci čelit.
První Ransomovy okamžiky na Perelandře jsou naplněny závratnou plavbou po rozbouřeném oceánu, v němž se pohybují nádherné ostrovy. Na jeden z nich Ransom vystoupí a začíná poznávat, že Perelandra si v ničem nezadá s krásou, kterou oplýval pozemský ráj. Když pak na jiném plovoucím ostrově nalézá jedinou perelandrijskou ženu, je mu jasné, že se situace na planetě podobá ráji daleko víc, než si myslel. A když se nakonec na Perelandře objeví Ransomův starý nepřítel, zlem posedlý fyzik Weston, náš hrdina už ví, že o rajskou nevinnost Perelandry bude muset svést strašlivý boj s těmi nejtemnějšími silami kosmu…

KT3: Ta obludná síla

Malé univerzitní městečko Edgestow bývalo klidné a ospalé. Teď se tu ale chystá usídlit jedna z nejprogresivnějších vědeckých institucí – Národní institut pro koordinované experimenty (NIKE). Budovu si chce vystavět na území Bragdonského lesa, jenž patří starodávné bractonské koleji. Omezení kariéristé, kteří kolej vedou, prodej tohoto historicky nesmírně cenného pozemku, kde je údajně pohřben sám kouzelník Merlin, nakonec prosadí…
V NIKE vidí svou kariérní šanci i mladý ambiciózní člen Bractonské koleje sociolog Mark Stuuddock. Na popud protřelého lorda Feverstonea se vypraví do Belbury, kde NIKE prozatím sídlí, a uchází se tu o práci. Pohlcen vlastními sobeckými zájmy akceptuje zrůdné praktiky, jimiž chtějí neméně zrůdní představitelé ústavu dosáhnout naplnění své totalitní vize: zcela odlidštěného světa.
Markova žena Jane zůstává v Edgestow a osamocená musí čelit vlastním hrůzným snům. Marně se brání myšlence, že jsou vizionářské; brzy je nucena připustit, že její věštecké schopnosti mohou hrát rozhodující roli v boji proti zkáze přicházející z Belbury. V kritické situaci, kdy se blíží rozhodující střet vesmírných sil dobra a zla, musí Jane bolestně přehodnocovat vše, co až dosud dávalo jejímu životu smysl.
Třetí z románů Kosmické trilogie se sice odehrává na anglickém venkově, a ne na vzdálených planetách, ale C. S. Lewis nezůstává svým čtenářům nic dlužen a v Té obludné síle korunuje své monumentální dílo opravdu velkolepým dramatickým finále. V nesmírně dynamicky vyprávěném příběhu nahlížíme i do těch nejhlubších zákoutí lidského nitra, ale upoutá nás také básnivé zachycení vnější tvářnosti světa. Kromě hrdinů známých z předchozích dvou knih tu vystupuje řada dalších mistrně vykreslených postav – takových, které vzbuzují obdiv svou neokázalou dobrosrdečností a nezištnou odvahou, ale i těch, jež jsou ve své téměř démonické nelidskosti mementem toho, kam až se člověk může po cestě zla dostat…

 

Letopisy Narnie

Sedmidílný soubor fantaskních příběhů ze světa faunů, trpaslíků, mluvících zvířat, obrů a čaroďějnic, který se v časech nouze otevírá dětem z lidského světa. Je to svět, jehož pánem je Aslan, obrovský mluvící lev, syn zámořského císaře východu, který povolává děti do své země proto, aby jej ve světě fantasie a dobrodružství lépe poznaly, a tím toužily seznámit se s ním také ve svém vlastním lidském světě. Lewis touto formou převypravuje důležitá poselství Bible, od stvoření po apokalypsu, přibližuje Boží charakter, význam Ježíšovy oběti a objasňuje problematiku milosti a spasení.

 

Problém bolesti

Nikdy jsem nebyl takový hlupák, abych si představoval, že jsem oprávněn vyučovat mravní síle a trpělivosti. Mohu čtenářům nabídnout pouze své přesvědčení o tom, že má-li snášet bolest, trocha odvahy pomáhá víc než mnoho vědomostí, troška lidského soucitu více než mnoho odvahy a nejnepatrnější dotek Boží lásky více než všechno toto dohromady. (C. S. Lewis)
Jedna z najvýznamnejších knih C. S. Lewise, ve které se autor zamýšlí nad utrpením v našich životech, hledá jeho místo a čelí otázkám, které člověka v souvislosti s bolestí napadají.

 

Rady zkušeného ďábla

Lewisovu nejúspěšnější knihu není třeba obšírněji představovat: jde snad o nejvtipněji podané reálie „ze života pokušitelů“. Hlavní postavou příběhu je zkušený ďábelník, který formou dopisů a instrukcí radí elévovi v pokušitelském úřadu. Spojenými silami se pokouší zničit život konkrétního člověka. Lewis bravurně vystihl to, s čím se každý z nás ve svém životě denně setkává: pohrdání druhými, pokrytectví, zákonictví, pocit výjimečnosti, pocit mimořádné svatosti, propady do depresí, skepse a pochybnosti.
Rady zkušeného ďábla jsou nejenom vtipným čtením, nýbrž nám umožní nahlédnout více do zákulisí duchovního světa…

 

Velký rozvod nebe a pekla

Fantastický autobusový výlet z pekla do nebe. Vyhlídková jízda, pro některé, ale rozhodně ne pro všechny.
Myšlenka spojit nebe a peklo dohromady je asi věčně v nás, založena na víře, že skutečnost nás nikdy nestaví před nevyhnutelné buď-nebo. Na víře, že máme-li schopnosti, klid a navíc dostatek času, najdeme vždycky určitý způsob přijetí obou alternativ. Tuto víru považuje C. S. Lewis za katastrofální omyl. Nemůžete si vzít všechna zavazadla na všechny cesty, které máte před sebou. Nežijeme ve světě, kde všechny cesty jsou spirály a jestliže po nich jdeme dostatečně dlouho, přibližujeme se ke středu, který nakonec jistě nalezneme. Kniha Velký rozvod nebe a pekla popisuje cestu několika lidí z pekla do nebe, kde se setkávají s někým koho ve svém životě znali a kdo se dostal do nebe. Lidé v nebi putují od určitého místa ráje k výsokým horám, kde se těší na setkání s Bohem, ale někteří se rozhodli vrátit velký kus cesty, jen aby se setkali s návštěvníky z pekla a pokusili se je přesvědčit, aby v nebi zůstali. Na jejich vzájemných setkáních a rozhovorech ukazuje Lewis charaktery a způsoby myšlení lidí, kteří se nikdy do ráje nedostanou ne proto, že by nemohli, ale proto, že nebudou chtít.

 

Zaskočen radostí

Podoba mého dřívějšího života. C. S. Lewis byl profesorem středověké a renensanční literatury na univerzitě v Oxfordu, proslulý učenec a obhájce křesťanství a autor slavné řady fantasy knih Letopisy Narnie. V této knize vypráví svůj životní příběh, příběh konverze od ateismu ke křesťanství.

 

Konrad Paul Liessmann je profesorem na Filozofickém institutu Univerzity Vídeň. Jeho vědecký zájem se soustřeďuje na filosofii 19. a 20. století, filosofii umění a kultury a na estetiku. Je nositelem Rakouské státní ceny. V roce 2007 jej klub vědeckých novinářů Rakouska vyhlásil Vědcem roku 2006. Kromě své vědecké činnosti píše eseje a literární kritiky a komentuje rakouský kulturní život. Ve své knize Teorie nevzdělanosti říká nahlas to, co si potichu myslí stovky evropských vědců.

 

Teorie nevzdělanosti

V knize Teorie nevzdělanosti, jejíž aktuálnost a také brilantnost se setkala s velkou odezvou hned po vydání v roce 2006, autor systematicky dovozuje, že mnohé z toho, co se propaguje pod názvem „společnost vědění“, jsou jen rétorické fráze. Ve skutečnosti nejde o ideu vzdělání a vědění, ale o silné politické a ekonomické zájmy. Čím víc se přísahá na hodnotu vědění, tím rychleji ztrácí vědění a vzdělání hodnotu, a jak uzavírá autor, „kapitalizace ducha“ ústí v nevzdělanost. Rakouský filozof, esejista a publicista, profesor vídeňské univerzity Konrad Paul Liessmann (1953) byl v Rakousku v lednu 2007 vyznamenán titulem „Vědec roku 2006“.

George MacDonald se narodil v severovýchodním Skotsku, jež leží na úpatí východního cípu drsné a nevlídné, ale též tajemně malebné a věčně proměnlivé skotské vysočiny. Žil na hranici dvou kultur, anglicky mluvící skotské kultury nížin a gaelské kultury horalů, hovořících naprosto odlišným jazykem. Vzrušující napětí mezi známým a neznámým světem, který leží nebezpečně blízko a kde platí jiné zákonitosti, zásadním způsobem poznamenalo MacDonaldovu bohatou a žánrově pestrou tvorbu. Zde je zdroj MacDonaldovy básnivé, místy až surreálné fantazie, která spojuje primitivní svět za kopcem se světem víl, elfů a jiných pohádkových bytostí, které existují paralelně vedle sebe, nebo se navzájem překrývající.
Ve své době byl MacDonald vedle Lewise Carrolla považován za nejvýznamnějšího autora pohádkových a fantastických příběhů. Napětí vzniká ze střetu s neznámým světem a jeho záhadami, čtenář spolu s hrdinou prožívá objevování, postupného odhalování pravé podstaty a role jednotlivých prvků tohoto světa, a tak poznává roli, kterou má v tomto světě sehrát. Čtení se stává metamorfózou; nabýváme nové tělo, lepší duši a v novém příběhu se otevírá prostor pro realizaci lepších stránek našeho já. Příběh tu slouží jako brána do jiného světa. Zavřením knihy se zavírá jedna brána, ale otevírá další.

 

Lilith

Lilith (1895) je nejvýznačnějším a také nejtemnějším dílem skotského spisovatele George MacDonalda. Pro Lovecrafta, jak píše ve slavné eseji „Nadpřirozená hrůza v literatuře“, jde o román vyznačující se „nutkavou bizarností“. Obecně se považuje za jeden z vrcholů viktoriánské fantastiky a měl velký vliv na pozdější autory jako např. C. S. Lewise a J. R. R. Tolkiena. Mladý učenec zdědí dům s velkou tajemnou knihovnou. Při bádání v ní se mu jako průvodce nabídne havran, s nímž se dostane do paralelního světa „za zrcadlem“, kde neplatí pozemské zákony a realitu tvoří sedm rozměrů. Při cestě podivuhodnou říší se setkává s řadou bytostí, mezi nimi i s krásnou démonickou Lilith, a zažívá hrůzná i povznášející dobrodružství, jejichž hlavním rysem jsou proměny – metamorfózy těla i duše.

 

Princezna a skřítci

Pohádkový příběh o princezně Ireně zavádí čtenáře do krajů kopců, jeskyní a hor, kde kromě havířů žijí tajemní skřítkové, do krajů fantazie.
Irena žije se svou chůvou Lootie na velkém, starém hradě. Jednoho dne zjistí, že v podkroví má své komnaty její prapraprababička, královna Irena, kouzelná královna, která je nadána mnohou nadpřirozenou mocí. V okolí hradu žijí ale zlí skřítkové, kteří mají ďábelský plán. Ten se jim snaží překazit odvážný hornický chlapec Curdie. Osud i kouzelná stříbrná nit svedou Irenu a Curdiho dohromady a oba spolu zažívají velká dobrodružství.

 

Snílci

Skotský spisovatel George MacDonald (1824–1905) nechává ve své pohádkové romanci Snílci jednadvacetiletého hrdinu Anoda putovat kouzelnou říši k nalezení pravé lásky a duchovní dospělosti. Kniha, která ovlivnila G. K. Chestertona, J. R. R. Tolkiena, C. S. Lewise a další velké anglické spisovatele 20. století, patří k průkopnickým dílům žánru fantasy, zároveň však na hlubší rovině představuje symbolické líčení cesty lidského srdce od neurčitých romantických tužeb až ke schopnosti sebeobětování. Zázračný svět plný skřítků, mluvících stromů, rytířů a panen v nouzi se zde stává dějištěm iniciačního příběhu o trnitém putování ke zralosti.

Joslin „Josh“ McDowell, narozený 1939,  je obhájce křesťanství, evangelista a spisovatel. Je tradiční evangelický protestantský křesťan a je autorem nebo spoluautorem několika knih.

 

Více než tesař

Autor v této knize neobyčejně poutavou formou shrnuje Ježíšův život a praktickým, srozumitelným způsobem předkládá historické důkazy, které objektivně dokládají jeho život, skutky a poslání. Tato přehledná publikace jasně ukazuje, že Ježíš byl víc, než jen tesař.

Kornelius Novak byl před svým obrácením k Bohu členem motorizovaného gangu výtržníků, německým vicemistrem v kulturistice a vyhazovačem. Pak jej Ježíš zachránil před jistou smrtí a od té doby Kornelius jezdí a zvěstuje Jeho evangelium. Vystudoval teologický seminář a třináct let pracoval jako misionář mezi motorkáři. Založil mezinárodního klub křesťanských motorkářů Jesus My Lord. Kornelius se narodil v Rumunsku, vyrůstal v Německu, pár let žil v Norsku a momentálně bydlí ve Švédsku. O svůj dramatický životní příběh a proměňující setkání s Ježíšem Kristem se dělí s posluchači V Čechách i na Slovensku při vystoupeních na ulicích, v klubech a modlitebnách. Korneliusovy přednášky a proslovy se vyznačují svou úderností, upřímností a jednoduchostí, čímž oslovuje nejen své křesťanské publikum, ale také mnohé nevěřící. Kornelius sám si na jednoduchosti svého projevu zakládá, neboť chce, aby mu rozumněli obyčejní lidé, kteří neznají žádné honosné fráze a obraty, ani nepoužívají ,,řeč učenců“. Tato jednoduchost a přímost se projevuje také v jeho literatuře, což ji činí nejen vhodným dárkem pro Vaše nevěřící přátele, ale je velmi přínosná také pro každého věřícího, protože stejně jako jeho projevy, obracejí i Korneliovy knížky pozornost zpět k podstatným věcem, motivují k věnování více času Bohu a pomáhají pochopit i některé špatně příjmané aspekty Božího charakteru.

 

Boží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milost

Bůh je spravedlivý. Když Bůh trestá, tak není nikdy nespravedlivý. Ale je spravedlivý, i pokud jde o naši odměnu? Prozkoumej to sám. Bůh říká, že každý, kdo podá sklenici vody prorokovi, obdrží odměnu proroka. Je to spravedlivé? Ne, to je přemrštěné, to je nezměrná dobrota a více, než si zasloužíme. Co si vůbec zasloužíme? Ošklivě jsme hřešili, Ježíš za nás zemřel, trpěl za nás, vykoupil nás pro nebe, a my dostáváme odměnu? Za co? Nepochopitelná a nezměrná Boží dobrota. Ježíš říká, že když kvůli jeho vůli opustíme dům či rodinu, abychom kázali jeho slovo, tak to dostaneme stokrát nazpět – to je nepochopitelné. Nevyžadovalo by se po nás příliš mnoho, kdybychom to měli činit z pouhé vděčnosti, tak dobrý je Bůh. Pojďme tomuto Bohu ze srdce sloužit.

 

Křest duchem svatým a Boží uzdravení

Kniha má dva oddíly:

1) KŘEST DUCHEM SVATÝM: Bible k tomuto tématu říká mnoho věcí a já jsem žasl nad tím, v jakých různých souvislostech se téma „křest Duchem svatým“ vyskytuje. Proto tě chci povzbudit k četbě této knihy. Uvidíš, že křest Duchem svatým, jak o něm učí Bible, je extrémně důležitým a velice zajímavým tématem. Jestliže miluješ Boha a jeho slovo, pak jsi zde na správném místě.
2) BOŽÍ UZDRAVENÍ: Téma „Božího uzdravení“ je stále aktuální a důležité. Není to téma jednoduché, neboť každý z nás zná někoho nemocného či je sám stižen nemocí, což vede k tomu, že to v nás vyvolává silné emoce.
U tématu uzdravení žel koluje mnoho jednostranného, a dokonce absolutně nebiblického vyučování a postupů. ale také faktické manipulace a podvodu. Tím však utrpení nemocných jen vzrůstá a panuje zde široce rozšířená nejistota, čemu tedy máme věřit a čemu nikolu? I v tomto ohledu má být tato kniha přínosem.

 

Křížem krážem na scéně

Na těchto stránkách se ke slovu dostává 20 mých známých z nejrůznějších scén, kteří budou vyprávět o svých bouřlivých životech. Zčásti půjde o holé přežití. To nejvíc strhující mají všichni společné: mohou podat zprávu o tom, jak Ježíš Kristus obrátil jejich život vzhůru nohama – znamení a zázraky zaručeny!
K tomu jsem dopsal životně důležité odstavce, které ti pomohou lépe porozumět Bohu i světu.
Tato knížka probudí, povzbudí a podpoří tvou víru!

 

Principy vyslyšenýchmodliteb

„Modlení je třeba se naučit. Mně osobně trvalo dost dlouho, než jsem pochopil rozdíl mezi jedna plus jedna a jedna krát jedna – to není, jak známo, jedno a to samé. Ani u Boha není jedna plus jedna a jedna krát jedna to stejné. Modlení je tak jednoduché, ale je třeba se to naučit. Zažíváš 100% vyslyšení tvých modliteb?
Tato kniha ti chce odkrýt biblickou cestu k fantastickému, úžasnému modlitebnímu životu, kde bude platit „záruka vyslyšených modliteb“. Bůh nám zjevil principy, podle kterých se máme modlit, a pokud se těchto principů budeme držet, budeme ve svém životě zažívat Boha v celé Jeho nádheře a slávě, v našich životech začně probuzení a bude se dále šířit skrze jednotlivé modlitebníky.“

 

V harmonii s Bohem

Kornelius Novak je evangelista německého původu, který šíří po celé Evropě dobrou zprávu o Ježíši. Během jeho cest ho lidé často oslovují s otázkami: „Jak můžeme rozpoznat Boží vůli pro svůj život?“ Nebo: „Jak můžeme slyšet Boží hlas?“ Nebo: „Jak musíme žít, abychom byli vedeni Bohem?“ Nebo: „Jak dochází k zázrakům a jak je můžeme zažívat, vždyť Ježíš řekl, že máme prosit a dostávat a že s ním máme v životě i ve službě zažívat mocné věci.“
Na tyto a další otázky představuje odpovědi tak, jak je poznal během více než 20 let s Ježíšem. V první části knihy popisuje některé své zkušenosti s Bohem, přičemž tak činí z jediného důvodu. To, co Ježíš udělal a dělá v jeho životě, může učinit i v tom tvém! Ve druhé části se potom životu v harmonii s Bohem věnuje detailněji. Nejde o žádnou složitou teologii, jde o tebe a tvůj život ve skutečné harmonii s Bohem.

 

Život je víc!

Život je mnohem víc než zážitky, kterými se pokoušíš svůj život naplnit – Bůh ti chce dát nečekanou plnost života, kterou nelze ničím nahradit!
Život je víc než „dostávat stále více“ – i kdybys získal celý svět, je to nic ve srovnání s kvalitou života, který ti umožní Bůh ve svém překrásném království.
Život je víc než všechno uznání, sláva a pocty, které hledáš u člověka – dnes ti lidé postaví sochu a zítra na tebe plivnou! Bůh ti chce dát věčnou cenu, kterou ti nikdo nemůže vzít.
Život je víc než spaní, práce, nákupy, jídlo, … – Jaký je užitek z toho, když je lednička plná, ale srdce je prázdné?
Život je víc než být osamělý v davu egoistických lidí – Bůh hledá osobní vztah s tebou a chce tě s ním nechat prožít hluboké společenství a jeho pokoj a radost.
Život je víc než čas, který máš tady na zemi – Bůh ti chce dát neomezený život ve své nádheře!

Gerhard Padderatz studoval teologii, dějiny a komunikaci, je docentem historie a sociálních věd. Pracuje jako jednatel poradenské společnosti zaměřené na management se sídly ve Frankfurtu, Curychu a Detroitu ve Spojených státech, kde nyní také žije. Do roku 1985 pracoval jako pastor, později jako vysokoškolský pedagog, nyní působí jako poradce nakladatelské činnosti.

 

Bůh před soudem

V životě člověka se stále znovu objevují otázky, které se týkají absolutních hodnot: Existuje spravedlnost? Proč je na světě tolik utrpení? Jak je možné, že dobrým lidem se často nedaří a naopak lidem zlým se daří dobře? Bude svět existovat věčně? Má způsob našeho života vliv na to, co s námi bude po smrti? Podle autora jsou tyto otázky velmi důležité a mají podstatný vliv na náš život, na porozumění událostem kolem nás a na naši vnitřní rovnováhu.

Morgan Scott Peck se narodil roku 1936 v americkém New Yorku. Byl psychoterapeutem a úspěšným spisovatelem. Studoval na Harvardu a na Case Western Reserve University. Jako psychiatr nejprve sloužil u americké armády, posléze si zřídil vlastní psychiatrickou ordinaci a přičinil se o založení Nadace na podporu komunity. Ve svých knihách kombinuje zkušenosti ze své psychiatrické profese s duchovními aspekty života.

 

Lidé lži

Psychologie lidského zla. Autor se snaží geniálním způsobem přiblížit k samotné podstatě lidského zla. Na příkladech ze své psychiatrické praxe demonstruje nezapomenutelně sugestivně průvodní jevy zla v každodenním životě. Tato zneklidňující, fascinující kniha předkládá neobyčejně originální pohled na letitý problém lidského zla.

 

 

Nevyšlapanou cestou

Nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu z pera praktikujícího psychoterapeuta. Tato kniha slouží jako prostředek k sebepoznání a seberozvoji, motivuje k tomu, aby člověk kráčel vlastní, nevyšlapanou cestou.

 

 

 

 

Postel u okna

Psychologický román s detektivní zápletkou Postel u okna se svou formou od ostatní Peckovy tvorby poněkud liší. Podobně jako v ostatních svých dílech se i v této knize Peck zabývá problematikou dobra a zla, duchovního růstu a hledání sebe samého, mezilidských vztahů a lásky, která mění život jednotlivce, a tím trochu i celý svět. Také v této knize autor využívá bohatých zkušeností své dlouholeté psychoterapeutické praxe. Všechny tyto myšlenky však tentokrát popisuje na detektivním příběhu vyšetřování vraždy v ústavu, takže čtenář spolu s vyšetřovatelem postupně poznává pravé charaktery jednotlivých postav a pomalu začíná chápat z počátku naprosto nepřípustné praktiky zdravotního ústavu.

 

V jiném rytmu: vytváření komunit

Ve své knize nás vybízí autor k tomu, abychom zvolili jinou cestu k sebeuvědomění; abychom skrze tvořivou zkušenost komunity dosáhli lepší kvality mezilidských vztahů.

 

 

 

Richard Linwood Pratt, narozený 1953, je americký teolog, spisovatel a zakladatel i prezident Third Millennium Ministries pro výcvik křesťanských vůdců po celém světě. Pratt pevně věří, že každému, kdo má touhu dozvídat se více o Bibli, by měla být tato možnost nabídnuta bezplatně, v jeho zemi a v jeho vlastním jazyce.
Pratt se aktivně podílí na všech aspektech služby, včetně psaní, výuky a globálního pokroku. Cestoval po celém světě, aby evangelizoval a přednášel, včetně Austrálie, Číny, České republiky, Ekvádoru, Indonésie, Mexika, Mongolska, Polska, Ruska, Slovenska, Turecka, Ukrajiny, Kuby, Spojeného království a po celých Spojených státech.
Vyučoval na Reformovaném teologickém semináři v Jacksonu, MS a Orlandu a také předsedal Oddělení starého zákona v Orlandu. Studoval na Westminster Theological Seminary a složil doktorát ze Starého zákona na Harvardu.

 

Najdi svou důstojnost

Tato práce se zabývá základními otázkami: „Kdo vlastně jsme? Jak sami sobě rozumíme? Čím se můžeme stát v budoucnu?“ Čtenář se může seznámit s tím co znamená, když se o člověku hovoří jako o Božím obrazu,  jak můžeme porozumět Božím záměrům s naším životem, proč se vůbec zabývat hodnotou a důstojností člověka a kde najít cestu k nalezení vlastní důstojnosti.

Pastor Dennis Smith je členem CASD, zakladatelem Holy Spirit Ministries a absolventem oboru strojírenství na Colorado State University. Po krátké době práce ve strojírenství pocítil silné povolání ke službě a působil tedy před 40 let jednak jako laický kazatel, ale také v pastoračních a rezortních pozicích. Vystudoval teologický seminář Andrews University a cítil se povolán studovat podrobněji biblické učení o křtu Ducha svatého.

 

40 dnů

40 dnů zamyšlení a modliteb k přípravě na druhý Ježíšův příchod je silně motivující soubor krátký zamyšlení na každý ze čtyřiceti dnů, která vedou k bližšímu pochopení křtu duchem svatým a postupně čtenáře vedou k tomu, aby o tento druh křtu a obrácení sám usiloval. Součástí těchto zamyšení jsou také každodenní modlitby s modlitebním partnerem, nebo s modlitební skupinkou, které obracejí pozornost k systematickým prosbám o křest duchem svatým v návaznosti na každodenní zamyšlení a také ke každodenním prosbám o vybraný seznam osob.

Kniha 40 dnů není výjímečná pouze hloubkou a burcujícím charakterem úvah, ale také přítomností Pána Boha v každém tomto dnu. Ti, kteří se se svým partnerem, či skupinkou zúčastnili poctivé četby a modlení podle této knihy potvrzují neuvěřitelné věci, které Bůh v životech jejich i lidí kolem nich za těchto 40 dní vykonal, od pochopení některých částí Bible, či některých osobních nevyřešených témat, po hmatatelné změny v chování lidí, či možnosti setkání a změny v uvažovaní o Bohu, či lidech.

St. John Patricia je anglická spisovatelka, jejíž knihy patří právem již po desítky let do klasického fondu dětské literatury.Vyznačují se především živým vykreslením uvažování jednotlivých postav a hloubkou svého morálního poselství. Od roku 1954 pracovala v misijní nemocnici v Maroku.

 

Tajemnství duhové

Vyprávění jedenáctileté holčičky, rozmazleného maminčina miláčka, o nechtěném pobytu v rodině venkovského faráře, během něhož postupně objevuje nejen základy křesťanské věrouky, ale i nový vztah k lidem a k životu.

Milena Štráfeldová se narodila v roce 1956 v Praze, vystudovala obor teorie a dějiny kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vystřídala řadu zaměstnání v muzeích, knihovnách, na ministerstvu kultury a mnoho let pracovala jako redaktorka v České televizi či různých rozhlasových stanicích. Od roku 2001 působí v zahraničním vysílání Českého rozhlasu, kde se věnuje především českým krajanům a exilu.

 

Trestankyně

Co má větší cenu: žít v bezpečném závětří, ovšem za cenu kompromisů, nebo si stát odvážně za svým a uchovat si čisté svědomí? Kolikrát ve 20. století stáli lidé v Československu před touto volbou? Pro Růženu Vackovou ale otázka
takto vůbec nestála. Neochotu přistoupit na kompromis dokázala tato univerzitní profesorka už za nacistické okupace, kdy byla za účast v odboji odsouzena k smrti. A znovu po únoru 1948, kdy ji soud poslal za mříže na dvaadvacet let za „špionáž ve prospěch Vatikánu“. V komunistických věznicích nakonec prožila 15 let. Přesto je její jméno veřejnosti málo známé. Román Trestankyně přibližuje její život na pozadí „šťastného“ 20. století.

 

Mika Toimi Waltari (19. září 1908 Helsinky – 26. srpna 1979 Helsinky) pocházel z rodiny luteránského pastora, jeho otec však zemřel, když bylo Mikovi 5 let. Začal studovat teologii, tu však nedokončil (během studií psal seminární práci o lásce pozemské a o lásce nebeské, což je motiv, který se objevuje v mnoha dalších dílech). Nakonec vystudoval filozofii, několik let pracoval jako žurnalista a záhy se začal věnovat spisovatelství.

 

Jeho království

Historický román Jeho království pojednává o jednom z nejdramatičtějších úseků lidských dějin – o ukřižování Ježíše Krista. Vypravěčem románu je Říman Marcus Manilius Mezentianus, otec hrdiny románu Nepřátelé lidstva, který před nešťastnou láskou k Tulii utíká do vřavy Jeruzaléma a stává se zde účastníkem dějů, jež trvale ovlivnily jeho život. Stává se přímým svědkem Ježíšovy smrti, je zasažen hloubkou jeho poselství a s detektivní posedlostí pátrá po smyslu jeho slov a činů, setkává se s jeho učedníky, matkou, Lazarem, uzdravenými a ostatními svědky zázračného Ježíšova vlivu na své součastníky. Poté, kdy je Petrem jako Říman vyloučen z řad vyvolených, nachází sám sebe v pokoře a dobrotě srdce. Waltari i v tomto díle mistrovsky přibližuje dávné děje a jejich kulturní a ideologické kořeny. Ožívají zde historické společenské reálie římského, egyptského, asyrského a židovského života. Průvodcem děje je opět vzdělaný nezávislý pozorovatel, který díky své schopnosti čistého a noblesního vztahu k lidské individualitě, je i pro dnešní čtenáře přitažlivým a přesvědčivým zprostředkovatelem dávných poselství o vznešenosti lidského údělu. Proto v jeho podání i vzdálená podobenství jsou aktuální naléhavou potřebou lásky a milosrdenství.

Ellen Gould Whiteová (1827 – 1915), patří mezi nejvlivnější postavy první generace Adventistů sedmého dne. V mládí se nechala inspirovat milleritským kazatelem, hlásající blízký konec světa, jež má nastat v roce 1843 nebo 1844. Když se tak nestalo, dostalo se jí zjevení, v kterém byla ujištěna o správnosti počínání komunity, v níž žila. Z této skupinky adventistů, navazujících na W. Millera se v 60. letech 19. století utvořila Církev adventistů sedmého dne. Ellen G. Whiteová dostávala soukromá zjevení a vize po zbytek svého života. Tato zjevení měla charakter jak soukromý, tak i věroučný a ovlivnila tak utváření věrouky adventistů sedmého dne. V polemikách s jinými církvemi však současníci E.G. White zdůrazňovali, že její zjevení neměla nikdy ve věrouce iniciační roli, ale spíše roli potvrzující.
Jejím přínosem ve formování adventizmu sedmého dne je na prvním místě důraz na zdravý životní styl, především odmítání alkoholu a tabáku a ve vhodných podmínkách také vegetariánství. Velmi se angažovala také v budování adventistického systému školských a zdravotnických zařízení. Ve své době vystupovala pro zdravý posun teologie a chápání základních biblických pravd a odmítala strnulý dogmatizmus.

Mnoho z publikací E.G. Whiteové si lze přečíst na webu ellenwhiteova.cz

 

Cesta k vnitřnímu pokoji

Cesta k vnitřnímu pokoji je knihou několika krátkých skutečných nevšedních příběhů s dodatky osobních pohledů a vhledů jak z praktického života, tak i z duchovního. Velice lehce a rychle čtivé, kniha ke které se dobře vrací. Cesta k vniřnímu pokoji je kniha, která vychází z původní nejvydávanější duchovní knihy od Elen Gold Whiteové „Cesta ke Kristu“, jež byla přeložena do 130 jazyků.

 

 

Cesta ke kristu

Tato kniha ukazuje na Ježíše, který jediný může naplnit potřeby naší duše. Píše se v ní o Kristově lásce k nám, o úžasném daru spasení, který nám zdarma nabízí, o pokání, víře a přijetí, o růstu v Kristu, o daru modlitby, vypořádání se s pochybami a o radosti, kterou život s Ježíšem přináší.

 

 

 

Cesta ke zdraví a životní harmonii

Kniha o zdraví a vyváženém životnímu stylu z křesťanského pohledu. Jednoduché principy zdraví inspirované Biblí. Popisuje jakým způsobem souvisí fyzické zdraví člověka s jeho duchovním životem, vztahy a psychikou.

 

 

 

 

 

Dar nebes

Výklad života a skutků Ježíše Krista.

 

 

 

 

 

 

 

Drama věků (DV)

Pentalogie Drama věků je jedinečný svazek zachycující biblický pohled na historii, současnost a blízkou budoucnost lidstva a této planety.

DV1: Na úsvitu dějin

Na pozadí příběhů o původním ráji, Adamovi a Evě, o potopě a Noemově arše je popsán vznik lidstva a naší civilizace. Kniha dává nahlédnout do zákulisí stavby babylonské věže a odhaluje příčiny tragických osudů pohanských měst. Můžete v ní sledovat život praotce všech židů a muslimů – Abrahama, dobrodružný příběh Josefa na dvoře egyptského faraona, ale dočtete se také o Mojžíšovi, který na příkaz Boha vyvedl celý národ z egyptského otroctví.

DV2: Od slávy k úpadku

V tomto díle autorka strhujícím způsobem vtahuje čtenáře do historie izraelského národa. Vrací se do doby starozákonních izraelských králů, za jejichž vlády prosperita Izraele udivila okolní národy. Provádí čtenáře také obdobími, v nichž se izraelský národ dostal do zajetí nebo hlubokého úpadku.

 

 

DV3: Touha věků

Třetí díl, právem považován za vrcholný literární projev spisovatelky E. G. Whiteové, nabízí jedinečný pohled na život a dílo osobnosti, která zásadně ovlivnila historii lidstva, Ježíše z Nazareta.

 

 

 

DV4: Poslové naděje a lásky

Předposlední díl pojednává o dramatických událostech počátku našeho letopočtu, kdy se v Izraeli zformovalo hnutí, které okolnímu světu přineslo fascinující poselství.

 

 

 

 

DV5: Velké drama věků

Závěrečný díl pětisvazkové série se narozdíl od čtyř předchozích svazků nezabývá biblickou historií, ale sleduje vývoj křesťanství za posledních dva tisíce let. Jednotlivé události i základní smysl historie jsou nazírány z perspektivy „velkého dějinného sporu“ mezi dobrem a zlem neboli mezi Bohem a jeho odpůrcem.

 

 

 

Martin Luther: Muž, kterého doba potřebovala

Je tomu již 500 let, kdy 34letý augustiniánský kněz Martin Luther přibil na dveře katedrály ve Wittenbergu svých 95 tezí jako výzvu k revizi učení, které předkládala církev. V té chvíli ještě netušil, že dílo obnovy, které tímto krokem započal, změní náboženský i politický řád tehdejší společnosti. Přečtěte si více o životě tohoto muže, který i v ohrožení života pevně obhajoval pravdu biblické zvěsti se slovy: „Zde stojím a nemohu jinak…“

 

 

 

Mistr Jan Hus: Věrný až do smrti

Pražské adventistické nakladatelství Advent-Orion připravilo k 600. výročí upálení mistra Jana Husa publikaci „Mistr Jan Hus – Věrný až do smrti“. Český středověký náboženský myslitel, kněz, vysokoškolský pedagog a reformátor mistr Jan Hus je jednou z osobností české historie, které významně ovlivnily dějiny Evropy i světa. Text je podle knihy Ellen Gould Whiteové (1827 – 1915) Velké drama věků, kterou stejné nakladatelství vydalo v roce 2007. E.G. Whiteová se v něm věnuje i širšímu kontextu událostí, které poznamenaly život mistra Jana . Úryvek vybraný do této publikace přináší ucelený pohled do života člověka, který miloval pravdu a byl ochoten pro ni přinést i tu největší oběť.

 

Myšlenky z hory blahoslavenství

Myšlenky z Ježíšova učení.

 

 

 

 

 

 

Společenství s Bohem

Modlitba je cesta k Bohu, chceš se naučit modlit? Ve chvílích samoty, když nevíš, co si počít, když jsi nespokojený s životem a nebo prožíváš radost, vždy s tebou může být Někdo, kdo tě slyší a rozumí ti. V každé životní situaci se můžeme obracet k laskavému Spasiteli, který jediný plně rozumí tomu, co se děje v tvém srdci.

 

 

 

Velká naděje

Pokud chcete poznat historii trochu jinak, než jste ji slýchali v hodinách dějepisu, jinak než ji prezentují současná média, otevřeli jste správné stránky. Brožura, kterou držíte v rukou, je výběrem textů z knihy Velké drama věků, klasického, léty prověřeného výkladu historie z pohledu Bible. Spisovatelka Ellen Whiteová (1827 – 1915) je dodnes jedním z nejpřekládanějších amerických autorů, její knihy byly přeloženy do více než 160 jazyků a rozhodně mají co říci i nám, ve 21. století. Ve svých knihách popisuje nejen strohou minulost, ale odhaluje i konflikt dobra a zla, který události během celé historie lidstva neustále ovlivňoval. Píše i o tom, jakým razantním způsobem zasáhne Bůh do budoucnosti naší planety.

 

Velký spor věků

Budoucnost světa a politika církví. Kniha nabízí pohled na rozhodující otázky života a uvádí nás do zákulisí světové politiky. Odhaluje vzrušující skutečnosti a také povzbuzující předpovědi týkající se budoucnosti. Svět se nachází uprostřed velkého boje. Války zachvacují národy, láska a soucit se vytrácejí. Existuje východisko? Odhaluje také krok za krokem omezování naší osobní svobody. To je jeden z nejnebezpečnějších úkazů dnešní doby. Chcete poznat síly stojící za tímto úsilím? Objasňuje aktuální situaci ve světě a ukazuje Boží záměr s jeho lidem.

Zbožnost není zadarmo

Podtitul: Svoboda, zbožnost, nebo zákonictví?
Svoboda je odměnou disciplíny. Zkušenému hudebníkovi není zatěžko posadit se před neznámou skladbu a zahrát ji bez jediné chybičky. Při pohledu na něj se zdá, že je to snadné a nenáročné. „Svobodu“ hrát s takovou dovedností však získal jen díky dlouhým rokům disciplinovaného cvičení. Stejně i svoboda pro růst ve zbožnosti – přirozeně svou osobností vyjadřovat Kristův charakter – je do velké míry závislá na cíleném rozvoji duchovních disciplín. Ty bývají často vnímány jako projev zákonictví, jako něco omezujícího nebo svazujícího, ale ve skutečnosti jsou cestou k duchovní svobodě. Pokud se chcete vydat na celoživotní pouť za zbožností, bude vám tato kniha velkou pomocí.

David Ray Wilkerson byl americký křesťanský kazatel, který působil zejména v New Yorku při kostelu na Times Square. Ve své knize Dýka a kříž, podle které byl natočen i stejnojmenný film, popisuje celou svojí životní pouť, která podle jeho vyprávění začíná v roce 1958, kdy působil, jako farář v Philpsburgu a jednoho večera si prohlížel časopis Life a uviděl perokresbu, na které byl Newyorský gang zvaný „Draci“, který napadl chlapce s obrnou. Davida Wilkersona tato příhoda pobouřila a umínil si, že těmto hochům musí pomoci u soudu. Od té doby David Wilkerson chodil po New Yorku a obracel tamní gangy. Dodnes existuje křesťanská organizace Teen Challenge, která se snaží zajistit pomoc teenagerům, kteří potřebují pomoc.

 

Dýka a kříž

,,Jsem narkomanka, kazateli. Není pro mě už žádná naděje a to ani u Boha!“ Její svět byla parta z ulice, sexpárty a tunely. Jejím předurčením byl zločinný život a brzká smrt. Marie však byla zachráněna spolu s tisíci takovými jako ona a to díky Boží milosti zprostředkované jedním odvážným kazatelem, který se rozhodl přinést poselství kříže do světa, ve kterém se problémy řeší dýkou. Podařilo se mu založit odvykací útočiště pro lidi závislé na heroinu a mnoho z nich poznalo nový směr a odpuštění. V této knize je popsán tento zázračný příběh, který se odehrál v Brooklynu roku 1958 a popisuje všechny neuvěřitelné situace zobrazující míru Boží pomoci lidem na Zemi.

Irvin David Yalom je americký psychiatr, psychoterapeut, spisovatel a profesor psychologie na Stanfordské univerzitě. Je představitelem tzv. existenciální psychoterapie. Krom knih o ní napsal i řadu beletristických bestsellerů.
Podle Yaloma je lidský život vymezen čtyřmi skutečnostmi, na něž člověk musí nevyhnutelně reagovat: izolací od druhých lidí, nesmyslností, smrtelností a svobodou. Způsoby reakce jsou buď funkční, tehdy je člověk psychicky zdravý, nebo disfunkční, tehdy je tzv. psychicky nemocný.
V psychoterapeutické praxi proslul zcela originálním vztahem s pacienty. Tento vztah je také jeho základním inspiračním zdrojem v beletrii, ba je často i součástí jeho literárních experimentů – jeho prozaická prvotina Everyday Gets a Little Closer (Každý den o trochu blíž) vznikla tak, že přiměl svou pacientku, aby o terapii psala knihu, sám psal souběžně vlastní pohled na průběh léčení, a pak texty spojil a vydal jako jednu knihu.
Jeho nejslavnějším románem je zřejmě When Nietzsche Wept (Když Nietzsche plakal), který pojednává o vztahu Friedricha Nietzscheho k psychoanalytičce Lou Andreas-Salomé a atmosféře Vídně přelomu století, v níž vznikla psychoanalýza, tedy první moderní psychoterapeutická škola vůbec.

 

Láska a její kat

Dnes již klasický bestseller autora povídek z psychoterapeutické praxe. Yalom v této knize vypráví příběhy deseti pacientů, kteří hledali v psychoterapii pomoc k zvládnutí běžných problémů každodenního života. V průběhu terapie se podařilo odhalit hluboké kořeny jejich každodenních problémů – kořeny sahající hluboko až k samé podstatě existence. Kniha odhaluje touhy a motivace lidské duše a zároveň nechává nahlédnout tajemství, frustrace, patos i humor objevující se v terapeutickém vztahu.

William Paul Young je původem Kanaďan a spolu s třemi mladšími sourozenci vyrůstal uprostřed kmene z kamenné doby v Nové Guineji, kde jeho rodiče působili jako misionáři. Rodina se později vrátila do Kanady a jeho otec pracoval jako pastor na různých místech ve více odnožích církve. Než začal Paul studovat v Canadian Bible College, navštěvoval tucet různých škol. Vysokoškolské studium náboženství ukončil ve Warner Pacific College v Portlandu ve státě Oregon. Během pobytu v Oregonu Paul chodil do semináře a poznal Kim, se kterou se oženil. Spolu se šesti dětmi, dvěma nevěstami a nyní i se dvěma vnoučaty se těší z „nesmírnosti milosrdenství“.

 

Chatrč

Missy, nejmladší dcera Mackenzieho Allena Phillipse, je unesena během rodinného výletu a důkazy o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se najdou v opuštěné chatrči uprostřed oregonské divočiny. O několik let později obdrží Mack, utápějící se v nejhlubší beznaději, podivný vzkaz, který vypadá, jako by byl od Boha, a ve kterém ho pisatel zve na víkend do chatrče. Přestože Mackovi jeho vlastní počínání připadá nanejvýš pošetilé, vrací se jednoho zimního odpoledne na toto místo, aby znovu vkročil do samého středu svých nejtemnějších nočních můr. To, co tam najde, navždy změní jeho život.

 

Křižovatky

Anthony Spencer je sebestředný bezcitný boháč, pyšný na své „úspěchy“ v práci, kde se ho všichni bojí, i v rodině, kterou chladnokrevně rozvrátil. Po úrazu hlavy se octne v kómatu na JIP. Jeho tělo leží bez hnutí obklopeno přístroji, jeho mysl se však probouzí v krajině, která zrcadlí Tonyho dosavadní život – zarostlá a nehostinná, opuštěná. Až na toho, který se rozhodl Tonyho nikdy neopustit a pomoci mu nalézt sílu, způsob a především důvody, proč se změnit…
Stejně jako Chatrč (2007, česky 2009), kultovní kniha (celosvětově prodáno více než 18 milionů výtisků), v níž se tragédie smrti střetává s věčností božího záměru, jsou i Křižovatky určeny všem, kdo v kolotoči moderního světa hledají naplnění slov, jako je víra, láska a odpuštění.

Leave a comment