Scroll Top

Význam barev

Purpurová barva

Barvě byla v rámci náboženství přisuzována mimořádná moc nad člověkem. (ultramarín)

Modrá barva = touha

Modrá je nejoblíbenější barvou pro cca 45% obyvatel a jen 1 až 2% lidí ji nemá rádo. Z hlediska
psychologie dávají modré barvě přednost citliví introverti toužící po lásce a oddanosti, ale také lidé
vyčerpaní (pracovními) konflikty, kteří touží po klidu, bezpečí a odpočinku. Odpor k modré někdy
signalizuje strach před vlastním nitrem (samotou) nebo nespokojenost se současnými vztahy.

Červená barva

Prudkost, fyzická síla, agrese, sexualita, spontánnost, vášeň. Psychologicky červenou barvu
upřednosťnují lidé cílevědomí, energičtí, tvořiví, toužící po silných zážitcích, se sklonem k
prudkým a unáhleným reakcím.
Zelená barva

Růst, vývoj, tak i naději. svěžest a mládí. Pokud červená signalizuje aktivitu, horko až agresivitu,
evokuje její komplementární barva klid a harmonii. Oproti červené působí uklidňujícím dojmem.
Zelená byla též barvou lásky.

Žlutá barva = pýcha

I když bývá žlutá spojována s vlastnostmi jako je veselost či optimismus, jsou jí v v křesťanské
ikonografii připisovány především negativní vlastnosti. závist a žárlivost, zradu a faleš.
Označení židů žlutou Davidovou hvězdou v Hitlerově fašistickém Německu se symbolikou a tradicí
této barvy úzce souviselo.

Žlutá je nejcitlivější barva vůči venkovním vlivům – trocha červené ji přemění na oranžovou, trocha
modré na zelenou. Vedle bílé září, vedle černé křičí.
V psychodiagnostice signalizuje obliba nebo použití žluté barvy (kromě optimismu a mládí)
nevědomou touhu po změně.

Bílá barva

Symbolizuje čistotu a to jak tělesnou tak i duchovní.

Černá barva = lež

Barva noci, smutku, zániku a smrti, odvrácenost od světa, opovržení světlem, stejně jako i
křesťanskou pokoru.

vzdoru a protestu. Gothic, punk – únik, černá jako anonymní maska, v níž se rozpustí jakékoliv
hranice. černá jakožto kněžská sutana- poslušnost Řádu. Oba spojuje vzdání se vlastní
individuality.Černá udílí hranice jiným barvám, pokud je lemuje, ale sama žádné hranice nemá,
respektive všechny rozpouští – jako noc..

Tyrkysová barva

Tyrkysová barva na hranici spektra mezi modrou a zelenou vzbuzuje dojem chladu, třpytivosti,
ledu, krystaličnosti, ale také dálky. Na oko působí osvěžujícím, distancujícím dojmem. Teplé barvy
máme tendenci vnímat jako blízko, u nás, na dotek, zatímco chladné barvy si promítáme do dálky.

Oranžová barva

Psychologicky oranžová působí dojmem vitality, mládí, extraverze, kreativity, vřelosti, přátelskosti,
odvahy, chuti do života, radosti, optimismu; přitahuje pozornost.

Leave a comment