Scroll Top

10 vybraných her na mládež

Na vraha

Hráčů: 6-15
Potřeby: dostatečně velká volná plocha
Na začátek dáte pokyn, aby všichni udělali kruh a zavřeli oči. V kruhu hráčů v závislosti na
jejich počtu a na tom, jak rychle chcete hru ukončit zvolte jednoho až tři vrahy (poklepáním na
rameno). Vrazi jeden o druhém navzájem nevědí. Dejte pokyn k zahájení hry.
Hráči pochodují v kruhu různě proti sobě, vrazi a oběti. Všichni by se měli jeden druhému
koukat do očí. Vrah může vraždit tak, že dvakrát rychle zamrká na svou oběť. Ta po obdržení
signálu ujde ještě tři kroky a pak velmi dramaticky sehraje svou smrt. Zůstává ležet na místě.
Kdokoliv z hráčů smí kdykoliv zastavit hru a sdělit Vám své podezření, kdo je vrah. Pokud má
pravdu, vrah umírá. Pokud se mílí, umírá sám. Cílem je vypátrat všechny vrahy. Pokud se vrahy
podaří vypátrat, vyhrávají oběti. Pokud na konci zbydou pouze vrahové, nebo jeden vrah a jedna
oběť, vyhrávají vrahové

Zažeň míček

Hráčů: 2-15
Potřeby: pingopongový míček, stůl
Hráči se rozesadí kolem stolu a lokty položí těsně k sobě tak, aby všichni kolem hrany stolu
vytvořili neprostupnou hranici. Pokud je hráčů méně, nebo je k dispozici jen velký stůl, krajní
hráči spojí ruce tak, aby stůl přepažili a dodrželi hranici (dva hráči se posadí proti sobě těsně ke
stolu a chytnou se za ruce). Na stůl se vhodí míček, cílem všech hráčů je, aby se míček nedotkl
ničí ruky.
Upozornění: nehrát příliš dlouho, hyperventilace může vést až k mdlobě.

Elektřina

Hráčů: 6-30
Potřeby: dostatečně velká volná plocha na sezení
Hráči utvoří vsedě kruh a položí ruce na zem (na stůl) před sebe. Potom každý položí svou
pravou ruku přes levou ruku souseda sedícího napravo od něj. Někdo určí směr proudění a
vypustí proud – jednou klepne rukou. Ostatní hráči klepou rukou tak, aby se proud šířil postupně
podél kruhu. Kdokoliv smí kdykoliv v průběhu změnit směr proudění tím, že klepne rukou
dvakrát rychle za sebou. Ostatní se musí změně směru přizpůsobit. Ten, kdo se splete a klepne
příliš brzy, nebo příliš pozdě musí dát jednu ruku za záda (tu, kterou klepl špatně). Po dvou
omylech hráč vypadává. Vyhrává poslední, nebo poslední dva hrači.

Karetní hry

Hráčů: 2-4
Potřeby: karty, které máte k dispozici (kanasta, žolíky, kent, prší, mariáš, autobus, uno, bang, …)

Společenské hry

Hráčů: 2-8
Potřeby: společenské hry, které máte k dispozici (carcasone, člověče nezlob , šachy, …)

Džungle

Hráčů: 6-15
Potřeby: fixa, dostatečně velká volná plocha na sezení
Každý hráč si na ruku napíše název jednoho zvířete tak, aby měl každý jiné. Všichni položí ruku
s nápisem na stůl, nebo na zem před sebe tak, aby každý dosáhl na každého. Vyvolávač pak
pronese větu „plíží se plíží, džunglí se blíží, …“ a vykřikne název libovolného zvířete z těch,
která si hráči napsali na ruku. Po vyslovení zvířete se všichni hráči snaží dané zvíře najít a
plácnout držitele onoho zvířete po ruce. Ten se může bránit tím, že dostatečně rychle stáhne ruku
za záda. Pokud se někdo splete a ucukne s rukou, ačkoliv jeho zvíře nebylo vyvoláno, vypadává.
Poslední vyhrává.

Zoo

Hráčů: 10-30
Potřeby: dostatečně velká volná plocha na sezení
Každý hráč si vybere jedno zvíře (každý jiné) a vymyslí si pro něj pantomimický volací znak.
Jeden hráč je poslán za dveře. Všichni ostatní se posadí do kruhu. Je vybrán hráč, který bude
začínat. Pak je zavolán ten, kdo byl poslán za dveře, aby se postavil doprostřed kruhu. Hráči
sedící v kruhu si předávají signály. Hráč který začíná nejprve ukáže pantomimický znak svého
zvířete a potom pantomimický znak libovolného dalšího zvířete v kruhu. Dané zvíře v kruhu
přijme signál tím, že ukáže svůj pantomimický znak a opět ukáže znak jiného zvířete. Hráč, který
stojí uprostřed se řídí sluchem a snaží se přistihnout toho hráče, který právě předává signál.
Pakliže se mu to podaří, může si sednout na jeho místo a přistižený jde místo něj doprostřed
kruhu. Hraje se tak dlouho, dokud to hráče baví, potom se zvolí nová zvířata a s nimi nové volací
znaky a může se začít nové kolo.

Příšera

Hráčů: 6-15
Potřeby: dostatečně velká volná plocha
Skupina hráčů si musí na rovné prázdné ploše poradit se zadáním, které udává počet různých
částí těl, které se jako jediné smí dotýkat země. V dané pozici musí setrvat alespoň 10 sekund.
Zadání závisí na počtu hráčů a Vaší tvořivosti. Začněte jednoduššími zadáními a obtížnost
stupňujte.

  • 6 nohou, 6 rukou
  •  1 záda, 1 ruka, 2 nohy
  • 4 nohy, 3 ruce, 1 hlava
  • 3 nohy
  • 3 špičky nohou, 1 noha, 2 lokty, 1 koleno

 

Stavebnice

Hráčů: 6-15

Potřeby: dvě stejné stavebnice z lega (nejlépe dupla), cca 7 metrů dlouhý provaz, dva šátky na
oči, dostatečně velká volná plocha na sezení
Z provazu vytvořte na zemi kruh. Rozeberte jednu stavebnici a její jednotlivé kostky rozložte po
celém kruhu. Druhou stavebnici zatím schovejte. Vysvětlete hráčům hru – dva hráči budou se
zavázanýma očima sedět uvnitř kruhu. Jejich úkolem bude postavit z kostek uvnitř kruhu
přesnou kopii stavebnice, kterou uvidí jejich vidící kolegové. Hráči zevnitř kruhu nesmí žádnou
částí těla překročit hranici kruhu směrem ven (ani ve vzduchu) a stejně tak ani hráči vně nesmí
nijak překročit hranici směrem dovnitř. Hráči uvnitř kruhu smí jakkoliv komunikovat, ale hráči
vně kruhu nesmí mluvit (nesmí používat žádná slova, ani napodobeniny slov). Dejte hráčům 10
minut na vymyšlení strategie. Všímejte si těch, kteří jsou při probírání strategie nejaktivnější a
dva z nich po uplynutí lhůty oslepte a zaveďte do kruhu. Odhalte schovanou stavebnici jako vzor
a hráči mají 20 minut na to, aby stavebnici složili.

Geometrie

Hráčů: 6-15
Potřeby: dostatečně dlouhý provaz (v závislosti na počtu hráčů), tolik šátků na oči kolik je hráčů
Všechny hráče oslepte šátkem, postavte je vedle sebe do řady a dejte jim do rukou provaz tak,
aby se ho každý držel oběma rukama. Hráči nesmí ruce z provazu zvednout. Dejte jim pokyn,
aby z provazu vytvořili nějaký útvar (zpravidla čtverec, nebo trojúhelník) a položili jej na zem.
Pokud si troufáte, můžete u her Stavebnice a Geometrie pozorně sledovat chování hráčů a
soukromě odhadnout, kdo zastal jakou týmovou roli podle Belbina. V programu můžete
pokračovat tím, že hráčům necháte vyplnit a vyhodnotit belbinův dotazník (najdete na stránkách
MSS mládež v sekci ,,testy“), následně jim přečtete popisy jednotlivých rolí a k popisům
doplníte poznatky z vlastního pozorování (čeho ste si všimli, kdo zastal při daném úkolu jakou
roli, jestli někdo začal například zastávat roli vůdce, ale pak zpozoroval, že je ve supině jiný
vůdce, tak se stáhnul a zastal jinou roli, jakou, atd…).

 

Ulička štěstí

Hráčů: 8-30
Potřeby: dostatečně velká volná plocha
Hráči vytvoří dvě stejně dlouhé řady tak, aby obě řady stáli čelem k sobě a tvořili mezi sebou
uličku. Jeden hráč prochází uličkou a naklání se postupně ke každému v ní. Sám mlčí, ale ostatní
v uličče mu šeptají vždy něco hezkého (co je na něm skvělé, čeho si na něm váží, proč ho mají
rádi, na co má nadání, …). Po průchodu uličkou se hráč řadí nakonec a ze začátku začíná uličkou
procházet další. Při větším počtu hráčů nechte uličkou procházet více lidí zároveň.
Hru použijte jako prostředek pro stmelení kolektivu a povzbuzení. Jednotliví hráči by se měli
alespoň trochu znát.

Leave a comment